Fizetés nélküli szabadság és a biztosítási jogviszony

Kérdés: Dolgozónk másfél hónap fizetés nélküli szabadságot kért. Nem szeretnénk, ha a folyamatos biztosításban töltött ideje megszakadna emiatt. Helyesen járunk-e el, amennyiben azt tanácsoljuk, hogy biztosítunk számára 30 napot, majd álljon be dolgozni egy napot, és a fennmaradó időre újból biztosítjuk neki a fizetés nélküli szabadságot? A cég átvállalja első naptól kezdve az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetését. Gyermekes anyuka, semmi esetre sem szeretnénk, ha hátrányba kerülne a plusz 15 nap miatt.
Részlet a válaszából: […] A társadalombiztosítási szabályok szerint szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve ha a fizetés nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 29.

Részmunkaidő - a legrövidebb időtartam

Kérdés: Létezik-e heti egyórás munkaviszony úgy, hogy az azért kapott díjazás havi 1000 Ft? Ebben az esetben biztosított-e a munkavállaló, jár-e neki orvosi ellátás?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. nem határozza meg, hogy részmunkaidő kikötése esetén mi lehet az a minimális időtartam, melyre a felek munkaviszonyt létesíthetnek, így nincs akadálya annak, hogy a felek heti egyórás részmunkaidőre létesítsenek egymással munkaviszonyt. Amennyiben pedig a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 14.

Biztosításban töltött idő számítása a nők 40 év szolgálati idő utáni nyugdíjához

Kérdés: 1955-ben született nő az általános szabályok alapján számított 40 év szolgálati idővel rendelkezik. A 40 évből 3 év nappali tagozaton végzett főiskola, a többi munkaviszony. Ugyanakkor jelenleg nincs munkaviszonya, 3 éve őstermelői tevékenységet folytat. A tárgyévet megelőző évben őstermelői bevétele 800 000 Ft. A bevétel 20%-ának 4%-át egészségbiztosítási járulékként, 10%-át nyugdíjjárulékként befizeti. A 37 év munkaviszonyban töltött jogosultsági idő és a 3 év őstermelői tevékenység után jogosult lesz-e a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára? A 40 éves jogosultsági időbe teljes mértékben beszámít-e az őstermelői jogviszony?
Részlet a válaszából: […] A nők 40 éves szolgálati idővel, életkori feltételnek való megfelelés nélküli speciális nyugdíjjogosultságára a beszámítható idők tekintetében is speciális szabályokat állapít meg a Tny. 18. §-ának (2b) bekezdése. E szerint egyfelől a keresőtevékenységgel járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 25.

Szakmai gyakorlatát töltő hallgató jogviszonya

Kérdés: Be kell-e jelenteni a 10T1041 számú nyomtatványon azt a nappali tagozatos főiskolai hallgatót, aki gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett, öt hónapos, nyolcszáz órás szakmai gyakorlatát külső képzőhelyen, egy kft.-nél tölti együttműködési megállapodás alapján, mely a főiskola és a kft. között jött létre? Milyen közterhet kell megfizetni a részére fizetett díjazás után a munkáltatónak (kft.-nek), és a hallgatótól kell-e vonni járulékot és adót?
Részlet a válaszából: […] ...a kft. és a hallgató között. Erre figyelemmel a hallgató a Tbj-tv. rendelkezései alapján nem minősül biztosítottnak (Tbj-tv. 5. §). Biztosítási jogviszony hiányában pedig nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége sem a gyakorlatot szervező kft.-nek (Tbj-tv. 18...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 25.

Biztosítási jogviszony a fizetés nélküli szabadság alatt

Kérdés: Fennáll-e a munkavállaló biztosítási jogviszonya, ha a munkáltató 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságot engedélyez számára?
Részlet a válaszából: […] Kérdésükre a válaszunk attól függ, hogy a munkavállalójukmilyen célból veszi igénybe a fizetés nélküli szabadságot. Általános szabályszerint a Tbj-tv. 8. § a) pontja alapján a fizetés nélküli szabadság idejealatt szünetel a biztosítás, tekintettel arra, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.