Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Készenléti jellegű munkakör - minősítő jegyek

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2008. május 19. (Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) 1. szám, 7. kérdés)

Olvasói kérdés Vállalkozásunk az üzemzavar és kisebb hibák elhárítása érdekében karbantartókat alkalmaz. Leterheltségük változó, van, hogy egész nap nincs munkavégzési kötelezettségük, pusztán "készenlétben" állnak. A recepción folyamatos portaszolgálat működik, de a portások leterheltsége is nagyon változó, éjjel, illetve hétvégén általában alig kell munkát végezniük. A kérdésünk az, hogy üzemi karbantartóink és portásaink munkavégzése megfelel-e az Mt. "készenléti jellegű munkakör" fogalmának, ebből következően pedig a munkaidejük felemelhető-e heti 60 órára?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]munkája tipikusan a definíció a) pontjának feleltethető meg, a portások munkaköre jellemzően a definíció b) pontjában meghatározott feltételeket teljesítheti. Ugyanakkor a munkaköri megnevezések önmagukban nem minősítenek, kizárólag a konkrét munkaköri feladatok, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírások és feltételek vizsgálata alapján ítélhető meg az adott munkakör készenléti jellegű minősítésének megalapozottsága. Minderre célszerű lehet például méréseket végezni. A munkavégzés körülményeinek és feltételeinek vizsgálata, valamint a készenléti jellegű munkakör törvényi kritériumainak összevetése alapján dönthető el minden kétséget kizáróan, hogy a munkakör készenléti jellegűnek minősíthető-e. Ha ugyanis a munkaköri feladatok jellege, valamint a munkavállalók tényleges leterheltsége nem teszi lehetővé a készenléti jelleg megállapítását, arra sem a munkáltató egyoldalú nyilatkozatával, sem a felek megállapodásával nem kerülhet sor, az ilyen nyilatkozat, megállapodás érvénytelen. Ha a törvényi feltételek fennállnak, a munkáltató mind a karbantartó, mind pedig a portás munkakört egyoldalúan készenléti jellegűvé minősítheti. Az előbbit különösen a munkaidőn belüli jelentős tartamú, pihenésre alkalmas körülmények között munkával nem töltött idő, az utóbbit az átlagosnál lényegesen alacsonyabb leterheltség, a kisebb fokú igénybevétel okán. A munkavégzés alacsonyabb intenzitása általános minősítő jegy, ha csak - a kérdés szerint - hétvégén és éjjel jellemző ez az állapot, vitatható lehet a munkakör készenlétivé történő minősítése. Az alacsonyabb[…]

Figyelmébe ajánljuk

A rakodómunkások munkakörét a továbbiakban készenléti jellegűvé kívánjuk minősíteni. Az új kollektív szerződésünk úgy rendelkezik, hogy az eddigi 8 órás napi munkaidő napi 12 órára emelkedik. Jogszerű-e az eljárásunk?

Tovább a teljes cikkhez

Havi munkaidőkeretben foglalkoztatott benzinkútkezelő az új Mt. 101. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerint vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzése esetén beosztható-e az ezt közvetlenül megelőző szombatra rendes munkaidőbe? A 101. § (3) bekezdésében csak a...

Tovább a teljes cikkhez

Elő kell-e írni munkaszerződésben vagy kollektív szerződésben azt, hogy egy adott munkakör készenléti jellegűnek minősül, vagy anélkül is minősíthető annak? Előírhatja-e ezzel összefüggésben kollektív szerződés azt, hogy a munkavállaló csak meghatározott...

Tovább a teljes cikkhez

Egy fürdőben dolgozom évek óta. Az utóbbi időben általánossá vált, hogy a munkáltatóm nem biztosítja a megfelelő személyzetet. Több ezer vendégünk van nap mint nap, ennek ellenére nem ritka, hogy egyedül vagyok beosztva. Előfordul az is, hogy több napot dolgozom folyamatosan...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére