Köztisztviselői jubileumi jutalom – a jogszerző idők


Polgármesteri hivatalba 2023. november 15. napjától, közszolgálati jogviszonyban köztisztviselő kinevezésére került sor. A köztisztviselő kinevezését megelőzően múzeumban dolgozott. 2018. augusztus 1. napjától 2020. október 31. napjáig közalkalmazotti jogviszonyban, majd a Módtv. rendelkezései alapján közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1. napjától munkaviszonnyá alakult. A Módtv. 3. §-ának (5) bekezdése rendelkezik továbbá arról is, hogy "A közalkalmazotti jogviszony 1. § (2) bekezdése szerinti átalakulásával létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt évben a Kjt.-nek a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait alkalmazni kell." A köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosító idejének számításakor hogyan járunk el helyesen? A múzeumnál töltött idejét teljes egészében beszámíthatjuk-e, függetlenül a jogviszonyok fajtájától, vagy kizárólag csak a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időszakot vehetjük figyelembe?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. december 19-én (254. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4869

[…] kimondja, hogy a közalkalmazotti jogviszony átalakulásával létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt évben alkalmazni kell többek között a Kjt.-nek a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait. Ez a szabály arról rendelkezik, hogy a kulturális intézménynél a közalkalmazotti jogviszonyból 2020. november 1-jén a törvény erejénél fogva munkaviszonyba átkerülő személy [Módtv. 2. § (8) bek.] munkaviszonyában még az átalakulást követő öt évben a Kjt. jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait is alkalmazni kell. Ez azonban nem jelenti azt, hogy amennyiben az érintett utóbb átkerül közszolgálati jogviszonyba, akkor a Kttv. hatálya alá is "magával viszi" a Kjt. szerinti szabályokat, sem pedig azt, hogy ezt a munkaviszonyát a Kttv. hatálya alatt a jubileumi jutalomnál figyelembe kellene venni. Egyfelől a Kttv. hatálya alatt (az Mt.-vel ellentétben) vannak jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések, amelyek a Kttv. szerinti kinevezésénél fogva rá is irányadóak. Másrészt a Módtv. idézett szabálya nem mondja ki azt, hogy utóbb egy másik jogállási törvény hatálya alatt (jelen esetben a Kttv.) a kulturális intézménynél (a múzeumnál) munkaviszonyban eltöltött időt is el kellene ismerni […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.