Garantáltbérminimum-emelés és a köztisztviselői illetmény


A 2023. december 1. napjától hatályos 508/2023. Korm. rendelet szerinti minimálbér- és a garantáltbérminimum-emelkedés hogyan érinti abban az esetben a köztisztviselőt, ha önkormányzati keresetkiegészítést is kap? A köztisztviselő illetménye nem csökkenhet, viszont, ha "beletöltődik" az önkormányzati kiegészítésbe, akkor pont annyi marad, és nem emelkedik az illetménye. Hogyan emelhető úgy az illetmény, hogy a munkavállaló az 508/2023. Korm. rendelet szerinti illetményemelést is megkapja?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. december 19-én (254. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4867

[…] köztisztviselőnek egyfajta többletként a Kttv. 234. §-a szerinti illetménykiegészítés összegét. Ezt meg lehet tenni például úgy, hogy az illetménykiegészítés tárgyévre megállapított százalékos mértékét a helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletét módosítva felemeli – feltéve, hogy korábban nem a legmagasabb százalékos mértéket alkalmazták. Ez valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő tekintetében vármegyei önkormányzatnál, megyei jogú városnál, fővárosi kerületi, illetve a fővárosi önkormányzatnál az alapilletmény legfeljebb 40%-a; községi önkormányzatnál az alapilletmény legfeljebb 20%-a, minden más önkormányzatnál az alapilletmény legfeljebb 30%-a. Valamennyi érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselőnek pedig egységesen legfeljebb az alapilletmény 20%-a lehet az illetménykiegészítése [Kttv. 234. § (3)–(4) és (6) bek.]. További megoldás lehet a magasabb illetmény elérésére az illetményeltérítés, ám erre csak a következő évben van lehetőség, ugyanis a Kttv. szerint a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők alapilletmény-eltérítésére a Kttv. 133. §-ának (3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az eltérítés a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra állapítható meg. Az eltérítésről szóló döntést minden év március 31-éig kell meghozni [Kttv. 234/A. §]. A Kttv. 133. §-ának (3) bekezdése alapján általános szabály szerint ezt a hivatali szerv vezetője át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a köztisztviselő tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján hozhatja meg a tárgyévre vonatkozóan oly módon, hogy a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti. Megoldás lehet még a személyi illetmény. A jegyző, illetve a főjegyző – a polgármester, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.