Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő - nem számít az egészségügyi szolgálati jogviszony


2023. január 3-tól közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatunk egy bölcsődében intézményvezető-helyettest magasabb vezetői beosztásban. A munkakör betöltéséhez előírt képesítések közül felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkezik (általános szociális munkás, képzettség megszerzésének ideje: 2002. VI. 12.) a közalkalmazott. Ezenkívül rendelkezik jogász végzettséggel is, melyet 2011. II. 5-én szerzett meg. A fizetési osztályt a magasabb iskolai végzettsége alapján állapítottuk meg (jogász). 2002. II. 1. - 2023. I. 2-ig kórházban dolgozott. 2002. IX. 1. - 2021. II. 28. között közalkalmazotti jogviszonyban állt, 2021. III. 1. - 2023. I. 2-ig egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatták. Az utóbbi időszakot (2021. III. 1. - 2023. I. 2.) nem számítottuk be a fizetési fokozat megállapításához, mivel a Kjt. 87/A. §-ának (1) bekezdése nem tartalmazza az egészségügyi szolgálati jogviszonyt. A közalkalmazott véleménye szerint a Kjt. 87/A. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján a 2021. III. 1. - 2023. I. 2. közötti időszakot is figyelembe kellett volna venni a fizetési fokozat megállapításánál. A Kjt. 87/A. §-a (3) bekezdésének a) pontja munkaviszonyt említ, viszont a dolgozó egészségügyi szolgálati jogviszonyban állt a kérdéses időszakban. Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartamát figyelembe kell-e vennünk a besoroláshoz és a jubileumi jutalomhoz?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. február 14-én (240. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4622

[…] jogviszonyban töltött időt, a Kjt. 87/A. §-a nem tartalmazza ennek fordítottját, azaz nem sorolja fel a közalkalmazotti jogviszonyként figyelembe veendő idők között az egészségügyi szolgálati jogviszony tartamát. A Kjt. 87/A. §-a tételesen, taxatíve tartalmazza a figyelembe veendő jogviszonyokat, és mivel az egészségügyi szolgálati jogviszony ezek között nem szerepel, az valóban nem vehető figyelembe a közalkalmazotti besoroláskor. Szerkesztőségünk véleménye szerint jogalkotási hibáról lehet szó, mivel nincs olyan elvi indok, amely alapján az egészségügy területén ledolgozott évek ne legyenek más hasonló foglalkoztatási jogviszonyban töltött időkhöz hasonlóan beszámítandók a Kjt. szerinti […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.