Elvárható jövedelem megállapítása


Az elvárható jövedelem összegébe mit kell beszámítani? Idetartozik az őstermelői vállalkozásból befolyó összeg is?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2012. február 6-án (64. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1216

[…] rendkívüli munkateljesítménnyel hárít el [Mt. 178. § (4) bek.]. A kártérítés összegének kiszámításánál ugyanakkor le kell vonni a) az elmaradt munkabérre eső nyugdíjjárulékot; b) az állami egészségügyi és a társadalombiztosítás keretében járó ellátást; c) amit a munkavállaló munkaereje hasznosításával megkeresett vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna; d) amihez a munkavállaló (hozzátartozója) a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott; e) amihez a jogosult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá (Mt. 182. §). Az elvárható jövedelem megállapításakor az eset összes körülményének mérlegelésével azt kell figyelembe venni, hogy a munkavállaló eleget tett-e kárenyhítési kötelezettségének, azaz munkaereje hasznosításával ténylegesen megkeresett-e valamilyen jövedelmet. Ha jövedelme nem volt, akkor azt kell megvizsgálni, hogy képes lett volna-e megkeresni az adott helyzetben (tőle) elvárható magatartás tanúsítása mellett valamilyen jövedelmet. Azt a jövedelmet ugyanakkor nem kell figyelembe venni, amit sérelemből eredő jelentős fogyatékossága ellenére, rendkívüli munkateljesítménnyel szerzett meg. A jövedelem származhat, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.