Külföldiek foglalkoztatásának bejelentése


Vállalatunk külföldi - részben európai uniós - állampolgárok foglalkoztatását tervezi, a szükséges engedélyek beszerzése jelenleg folyamatban van. Milyen hatóságnak kell bejelenteni a foglalkoztatás tényét és milyen adattartalommal? Számíthatunk-e valamilyen szankcióra, ha elmulasztanánk a kötelezettségünket?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. november 22-én (44. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 847

[…] magán-nyugdíjpénztári tagság esetén feltünteti a pénztár nevét, azonosítóját. A munkáltató legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt köteles e bejelentési kötelezettségének eleget tenni. Az Art. 172. § (5) bekezdése alapján a foglalkoztatót terhelő bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén kiszabható mulasztási bírság felső határa a bejelenteni elmulasztott foglalkoztatottak számának és a bírság az adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített értékének (500 ezer forintnak) a szorzata. A harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztató munkaadó bejelentési kötelezettsége az adóhatósághoz történő - előbbiekben említett - bejelentésen túl meghatározott esetekben kiterjed a munkaügyi központokhoz, valamint az idegenrendészeti hatósághoz történő bejelentésekre is. A 355/2009. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján a munkáltatónak - a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központnak - be kell jelenteni annak a harmadik országbeli állampolgárnak a foglalkoztatását, akinek a Magyarországon történő munkavállalásához nincs szükség engedélyre, valamint a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy foglalkoztatását. Az előzőekből következően azon harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztatókra nem terjed ki a bejelentési kötelezettség, akiknek magyarországi foglalkoztatásához munkavállalási engedély szükséges. A munkaadói bejelentésnek személyazonosításra alkalmatlan módon tartalmaznia kell a foglalkoztatottak számát, életkorát, iskolai végzettségét, állampolgárságát, munkakörének FEOR-számát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, a foglalkoztató statisztikai törzsszámát, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt. A 355/2009. Korm. rendelet szerinti bejelentést a munkaadó legkésőbb a foglalkoztatás kezdő napján, illetve a foglalkoztatás megszűnését követő napon köteles teljesíteni. A bejelentési kötelezettségét elmulasztó foglalkoztatóval szemben […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.