Felügyelőbizottság - létre kell-e hozni az üzemi tanácsot?


Társaságunk az idei évben 250 fő munkavállalót foglalkoztatott teljes munkaidőben; várhatóan az év végi létszám is 200 fő felett lesz. Ilyen esetben kötelező-e felügyelőbizottságot létrehoznunk? Mi a helyzet akkor, ha nincs üzemi tanács a társaságnál; ebben az esetben üzemi tanács nélkül is kötelező a felügyelőbizottság működtetése? A társaságnak mint munkáltatónak kezdeményeznie kell az üzemi tanács létrehozását?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. február 1-jén (30. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 581

[…] a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada törtszámot eredményez, a felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani [Gt. 38. § (1) bekezdés]. A felügyelőbizottság létrehozását csak akkor lehet mellőzni, ha a gazdasági társaság ügyvezetése meg tud állapodni az üzemi tanáccsal arról, hogy a munkavállalók a társaság működésével kapcsolatos ellenőrzésben milyen egyéb módon vesznek részt - egyébként viszont nem. A törvény tehát nem tesz különbséget abból a szempontból a felügyelőbizottság létrehozásával kapcsolatban, hogy a társaságnál működik-e üzemi tanács. Lényeges ugyanakkor, hogy a munkavállalói képviselőket a felügyelőbizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után [Gt. 39. § (1) bekezdés]. Így tehát üzemi tanács hiányában a felügyelőbizottságba munkavállalói tagokat nem lehet delegálni. Ilyen esetben a felügyelőbizottság tagjainak delegálására a Gt. általános szabályai szerint kerül sor, azzal, hogy amennyiben a társaságnál üzemi tanács alakul, akkor a munkavállalói részvételi jog is feléled, és a felügyelőbizottság létszámát és összetételét ennek megfelelően rendezni kell. Munkajogi szempontból üzemi tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, illetve a munkáltató minden olyan önálló telephelyén (részlegénél), ahol a munkavállalók létszáma az ötven főt meghaladja, üzemi megbízottat pedig […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.