Összeférhetetlenség a cégen belül

Kérdés: Egy gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja létesíthet-e jogviszonyt (munkaviszonyt/megbízási jogviszonyt) ugyanazon gazdasági társaságnál elnöki tanácsadóként?
Részlet a válaszából: […] ...jogi személyekre vonatkozó általános szabályok szerint nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Intézményvezető – másik kerületben szakmai tanácsadóként

Kérdés: Egy önkormányzat által fenntartott szociális intézmény vezetője vagyok. Egy, nem a mi kerületünkben működő szociális intézménnyel köthető-e megbízási szerződés szakmai tanácsadóként megbízva? Ha a válasz a kérdésre nem, hogyan és milyen formában tudom ezt a feladatot heti 3 órában ellátni, esetleg egyéni vállalkozóként? Milyen lehetőségek vannak?
Részlet a válaszából: […] ...végző, illetve a munkáltatójukkal rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagsági feladatokat látnának el.Az Ön esetében azonos tevékenységet végző munkáltatóról van szó, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Autómentő munkaideje

Kérdés: Ha tűzoltóság mellett másodállásban autómentő tevékenységet akarok folytatni, mennyit dolgozhatok? Foglalkoztathatok így egy másik sofőrt magam helyett, ha ő napi 8 órát dolgozik egy egyéb cégnél?
A tűzoltók a Hszt. hatálya alatt állnak. A Hszt. 109. §-a értelmében a szolgálati jogviszony melletti további jogviszony létesítése, tevékenység folytatása az összeférhetetlenségi szabályok megtartásával történhet. A hivatásos állomány tagja általános szabály szerint csak engedéllyel létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt. Nem adható engedély, ha a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony, a civil szervezetben való részvétel vagy tisztségviselés ellentétes a rendvédelmi szerv feladataival, vagy veszélyezteti a szolgálat kötelességszerű, pártatlan és befolyástól mentes ellátását, vagy a rendvédelmi szerv tekintélyét. Engedély nélkül csak bejelentéshez kötött a szolgálati időn kívüli
Részlet a válaszából: […] ...– munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak nem minősülő – személyes közreműködési kötelezettséggel járó tagsági, felügyelőbizottsági tagsági vagy a gazdasági társaságban vezető tisztségviselői viszony létesítése;– a szolgálati időn...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 24.

Közalkalmazott mezőgazdasági vállalkozása

Kérdés: Főállású mezőgazdasági vállalkozóként lehetek-e közalkalmazott napi 4 órában?
Részlet a válaszából: […] ...is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság betöltése [Kjt. 42. § (2) bek. b) pont]. Ezen általános szabályoktól egyes ágazatokban eltérések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 11.

Lemondás a felügyelőbizottsági tagságról a munkaviszony megszűnése miatt

Kérdés: Október 1-jétől megszűnik a munkaviszonyom a társaságnál, ahol dolgozom, nyugdíjba vonulok. A munkavállalói felügyelőbizottsági tagságomról való lemondásomat elég a delegáló szervezet elnökének bejelentenem írásban?
Részlet a válaszából: […] ...a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll [Ptk. 3:124. § (1) bek.]. E kötelező eseten felül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 16.

Közalkalmazott "másodállása"

Kérdés: Közalkalmazott vállalhat-e másodállást?
Részlet a válaszából: […] ...köztük és hozzátartozójuk között irányítási, ellenőrzési, elszámolási kapcsolat jönne létre; illetve ha vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagi munkavégzésre kerülne sor olyan gazdasági társaságban, amely a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatóéval...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 7.

Közalkalmazotti összeférhetetlenség

Kérdés: Egy közalkalmazott napi négyórás munkaviszonyban áll munkáltatójánál. Vállalhat-e munkát egy másik munkaadónál? Az utóbbi munka­adónál nem közalkalmazott lenne, hanem munkaviszonyban állna, napi 4 órában (mellékállásban).
Részlet a válaszából: […] ...is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban vezető tisztségviselőként, felügyelőbizottsági tagként (kivéve az egészségügyi ágazat, felsőoktatási, kutatási ágazat bizonyos munkáltatóinak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 11.

Óvodavezető összeférhetetlensége

Kérdés: Az önkormányzat pályázatot írt ki óvodavezetői poszt betöltésére. A jelentkező (az egyik jelenleg is ott dolgozó óvónő) megfelelt a feltételeknek, azonban ő a családi betéti társaság beltagja, képviseleti joggal. A betéti társaságban férje autószerelőként dolgozik, fia pedig nemzeti dohányboltot vezet. Összeférhetetlen-e ez a vezetői kinevezéssel?
Részlet a válaszából: […] ...is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság. A Kjt. 43. §-a szerint továbbá, amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 11.

Bérpótlékra való jogosultság a közvállalatoknál

Kérdés: Az Mt. 204. §-ának (3) bekezdése szerint a köztulajdonban álló munkáltatónál fennálló munkaviszonyban a munkavállaló munkabére nem haladhatja meg a törvényben meghatározott összeget. Ez a rendelkezés a munkavállalóknak fizetendő műszakpótlékok mértékére is vonatkozik-e, illetve fizethető-e a pénztárosnak kollektív szerződés alapján 10% pénzkezelési pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...jogcímen fizetett díjazásra vonatkozóan is – a Köztultv. 6. §-a tartalmazza, ez azonban csak a gazdasági társaság igazgatósága és felügyelőbizottságának elnöke, tagja vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket, az egyéb pozíciót betöltőkre nem. Miután az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 27.

Vezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Az Mt. alapján folytatjuk oktatási és szociális területen tevékenységünket. Oktatási intézményünkben kinevezéssel rendelkező intézményvezetőre vonatkozik-e összeférhetetlenségi szabály, ha a szociális intézménynél szintén intézményvezetői feladatokra kapott kinevezést? Elláthat-e két intézményvezetői feladatot egy fenntartó alá eső intézménynél?
Részlet a válaszából: […] ...is végző, illetve amunkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságbanbetöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság [Kjt. 41. § (2)bek.]. A munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.
1
2