Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott felügyelőbizottság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Lemondás a felügyelőbizottsági tagságról a munkaviszony megszűnése miatt

Kérdés: Október 1-jétől megszűnik a munkaviszonyom a társaságnál, ahol dolgozom, nyugdíjba vonulok. A munkavállalói felügyelőbizottsági tagságomról való lemondásomat elég a delegáló szervezet elnökének bejelentenem írásban?
Részlet a válaszból: […]tanács jelöli a munkavállalók sorából a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével [Ptk. 3:125. § (1) bek.]. Ha Ön nyugdíjba vonul, és ezzel összefüggésben a munkaviszonya megszüntetésre kerül, jogosult lemondani a felügyelőbizottsági tagságáról is. Mivel a felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a felügyelőbizottsági tag lemondással bármikor megszüntetheti a megbízatását [Ptk. 3:25. § (1) bek. d) pont, 3:26. § (5) bek.]. Ebben az esetben a felügyelőbizottsági tagnak - így Önnek is - a jogi személy (munkáltató) vezető tisztségviselőjéhez kell intéznie a lemondó nyilatkozatát [Ptk. 3:26. § (5) bek.].Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Ptk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3072

2. találat: Felügyelőbizottság - létre kell-e hozni az üzemi tanácsot?

Kérdés: Társaságunk az idei évben 250 fő munkavállalót foglalkoztatott teljes munkaidőben; várhatóan az év végi létszám is 200 fő felett lesz. Ilyen esetben kötelező-e felügyelőbizottságot létrehoznunk? Mi a helyzet akkor, ha nincs üzemi tanács a társaságnál; ebben az esetben üzemi tanács nélkül is kötelező a felügyelőbizottság működtetése? A társaságnak mint munkáltatónak kezdeményeznie kell az üzemi tanács létrehozását?
Részlet a válaszból: […]a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok számának egyharmada törtszámot eredményez, a felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezőbb módon kell megállapítani [Gt. 38. § (1) bekezdés]. A felügyelőbizottság létrehozását csak akkor lehet mellőzni, ha a gazdasági társaság ügyvezetése meg tud állapodni az üzemi tanáccsal arról, hogy a munkavállalók a társaság működésével kapcsolatos ellenőrzésben milyen egyéb módon vesznek részt - egyébként viszont nem. A törvény tehát nem tesz különbséget abból a szempontból a felügyelőbizottság létrehozásával kapcsolatban, hogy a társaságnál működik-e üzemi tanács. Lényeges ugyanakkor, hogy a munkavállalói képviselőket a felügyelőbizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után [Gt. 39. § (1) bekezdés]. Így tehát üzemi tanács hiányában a felügyelőbizottságba munkavállalói tagokat nem lehet delegálni. Ilyen esetben a felügyelőbizottság tagjainak delegálására a Gt. általános szabályai szerint kerül sor, azzal, hogy amennyiben a társaságnál üzemi tanács alakul, akkor a munkavállalói részvételi jog is feléled, és a felügyelőbizottság létszámát és összetételét ennek megfelelően rendezni kell. Munkajogi szempontból üzemi tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, illetve a munkáltató minden olyan önálló telephelyén (részlegénél), ahol a munkavállalók létszáma az ötven főt meghaladja, üzemi megbízottat pedig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 581
Kapcsolódó tárgyszavak: ,