Megváltozott munkaképességűek – a bértámogatás visszafizetése


Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását több telephelyen is végzi nonprofit gazdasági társaságunk. A foglalkoztatás magas költségei, valamint a növekvő nyersanyag- és energiaárak miatt fontolgatjuk a munkavállalók egy részének leépítését. Eredményezheti ez a döntésünk azt, hogy a már kifizetett bértámogatást vissza kell térítenünk?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2009. augusztus 17-én (22. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 419

[…] megfelelő, olyan rehabilitációs célú munkavégzés keretében biztosítja, amely a társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában, illetőleg vállalkozói igazolványában megjelölt tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik. A munkáltatónak teljesítenie kell a bértámogatás folyósítása alatt az Flt. 41. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kötelező foglalkoztatási szintet. A húsz főnél több munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál – egyes, az Flt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott munkáltatókat kivéve – a megváltozott munkaképességű munkavállalók arányának el kell érnie a munkavállalói létszám 5%-át. A 177/2005. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a támogatás – többek között – akkor állapítható meg, ha a munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás megállapítására vonatkozó feltételeket – így a rehabilitációs foglalkoztatásra vonatkozó kötelezettségét, valamint a kötelező foglalkoztatási szint fenntartására vonatkozó kötelezettségét – a támogatás folyósítása alatt biztosítja. A munkáltatónak teljesítenie kell továbbá a támogatás folyósításának részletes szabályait tartalmazó hatósági szerződésben foglalt további kötelezettségeit is. A támogatást meg kell szüntetni, ha munkáltató akár a 177/2005. Korm. rendelet szerinti, akár a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy nem határidőben teljesíti, a támogatást pedig a kötelezettségszegés arányában vissza kell követelni. A […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.