Munkavállalási engedély - kulcsszemélyzetbe tartozhat-e a kínai szakács?


Ázsiai gyorséttermet üzemeltetünk családi vállalkozásban, szeretnénk egy kínai szakácsot felvenni. Minősülhet-e a kínai szakács kulcsszemélyzetnek? Mi az eljárás menete a munkavállalási engedély megszerzésének? Engedély nélküli foglalkoztatás esetén kivel szemben és milyen szankciók alkalmazhatók?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2009. április 6-án (16. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 292

[…] alkalmazási jogviszonyban) állt. Külföldi érdekeltségű vállalkozásnak - az SzCsM rendelet 17. § f) pontja alapján - a többségi külföldi tulajdonban lévő vagy a többségi közvetlen külföldi irányítást biztosító befolyással rendelkező vállalkozás, a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, képviselete, valamint a külföldi személy által Magyarországon alapított önálló vállalkozás, egyéni cég minősülhet. Ha az előzőek figyelembevételével a vállalkozásuk nem minősül külföldi érdekeltségűnek, vagy az alkalmazni kívánt kínai szakács nem állt a vállalkozás külföldi alapítójával legalább egy évig munkaviszonyban, a kulcsszemélyzetként történő foglalkoztatás kérdése fel sem merülhet. Az SzCsM rendelet tartalmazza az engedélyeztetés eljárási szabályait is. A munkavállalási engedély iránti kérelmet a munkavállalót alkalmazni kívánó foglalkoztató nyújtja be, feltéve hogy érvényes - a kérelem benyújtását megelőző 15 és 60 nap között benyújtott - munkaerőigénnyel rendelkezik a külföldi által ellátandó tevékenység vonatkozásában. A kérelmet az SzCsM rendelet 1-6. számú melléklete szerinti formanyomtatványok valamelyikén kell benyújtani, illetőleg ahhoz csatolni kell a külföldinek a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét igazoló okirat hiteles másolatát, valamint a külföldi munkaköri egészségügyi alkalmasságáról szóló orvosi igazolást (illetve ezek hiteles magyar fordítását). Az érvényes munkaerőigénnyel rendelkező foglalkoztató részére a munkavállalási engedélyt akkor kell kiadni, ha a munkaerőigény benyújtásától kezdődően nem közvetítettek ki részére olyan magyar vagy EGT-állampolgárt, akit álláskeresőként tartanak nyilván, és aki rendelkezik a munkaerőigényben megjelölt alkalmazási feltételekkel, ugyanakkor a külföldi megfelel az adott tevékenység ellátására vonatkozó előírásoknak. Az engedélyről a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központ határoz. Külföldi kulcsszemélyzetként való magyarországi foglalkoztatása esetén ez a határidő mindössze 2 munkanap. A munkavállalási engedélyben meg kell határozni, hogy a külföldi mely foglalkoztatónál, melyik munkahelyen, milyen tevékenység, illetve munkakör keretében, és milyen időtartamban foglalkoztatható. Munkavállalási engedély legfeljebb […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.