Kollektív kárfelelősség


A munkáltatónknál a raktárból eltűnt néhány reklámanyag, szórólapok, plakátok, valójában azt sem tudjuk, mi volt bent. A raktár zárható, csak néhány ember mehet be, de a főnök titkárnőjénél is van pótkulcs. Az ügyvezető úgy döntött, hogy minden dolgozónak, akinek kulcsa volt a raktárhoz, levon 15 000 Ft-ot a fizetéséből, kivéve a titkárnőjét, mivel ő "nem szokott lemenni". Ehhez a levonáshoz valamilyen papírt is alá akar írattatni velünk, és azzal fenyeget, hogy feljelent mindenkit, ha nem írjuk alá. Mit lehet ilyenkor tenni?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2009. március 16-án (15. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 273

[…] vagy elismervény alapján vette át [Mt. 169. § (3) bekezdés]. Ilyen esetben, ha a kárt többen együttesen okozták, vétkességük arányában felelnek. Amennyiben a kárt többen szándékosan okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye [Mt. 171. § (1)–(2) bekezdés]. A munkáltató két módon érvényesítheti a kárigényét. Ha van hatályos kollektív szerződés, az meghatározhatja azt az értéket, amelyet meg nem haladó mértékben a munkáltató a munkavállalót közvetlenül kártérítésre kötelezheti. Ebben az esetben meg kell határozni a kártérítés kiszabására irányadó eljárási rendet is [Mt. 173. § (2) bekezdés]. Kollektív szerződés alapján kiadott kártérítési határozat hiányában a munkáltató a munkavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó igényét csak bíróság előtt érvényesítheti [Mt. 173. § (1) bekezdés]. Az eset alapján feltehető, hogy nem volt semmilyen jegyzék vagy átvételi elismervény. Ennek hiányában az általános kárfelelősségi szabályok alkalmazandók, vagyis a bíróság előtt a munkáltatónak kell bizonyítania a kár bekövetkeztét és mértékét, a munkavállaló magatartása és a kár közötti összefüggést, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.