Rendelkezésre állási támogatás


Önkormányzatként évente közfoglalkoztatási tervet kell készítenünk. Ebben tudomásunk szerint 2009. január 1-jétől fel kell tüntetni a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyeket. A nyilvántartott álláskeresők közül kik, és milyen feltételekkel részesülhetek rendelkezésre állási támogatásban?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2009. február 2-án (13. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 233

[…] járadék, illetve álláskeresési segély folyósítási idejének kimerítését követően kerülhet sor.) További feltétel, hogy az álláskereső teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásba foglaltakat, illetőleg közmunkában, közhasznú munkában vagy közcélú munkában (együtt: közfoglalkoztatásban) vesz részt. Az említett álláskeresőt rendelkezésre állási támogatás arra az időtartamra illeti meg, amikor a közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy olyan képzésben részesül, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást nem állapították meg. A rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságról az aktív korúak ellátásáról rendelkező jegyzői […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.