Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Próbaidő - az elkésett azonnali hatályú megszüntetés

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2008. június 9. (Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) 2. szám, 19. kérdés)

Olvasói kérdés Háromhavi próbaidő kikötésével határozatlan idejű munkaviszonyt létesítettünk munkavállalónkkal. Cégem még a 3 hónapos időkorláton belül levélben tájékoztatta a betegállományban lévő munkavállalót, hogy munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntetjük. A címzett már a próbaidő lejártát követően, a postán vette csak kézhez levelünket. Jogszerűnek tekintető-e a munkaviszony megszüntetése, hiszen levelünket még március végén, a próbaidő alatt postáztuk?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]Mt. 6. § (4) bekezdése alapján ugyanis az írásbeli nyilatkozat, azaz az azonnali hatályú megszüntetést tartalmazó levél akkor tekinthető közöltnek, ha azt az érdekeltnek vagy az átvételre jogosult személynek adják át. A közlés egyébként akkor is hatályos, ha az átvételt az érdekelt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza; erről azonban jegyzőkönyvet kell felvenni. A kérdésben szereplő esetben hiába történt meg a postára adás még a próbaidő alatt, a közlés, a levél postai átvétele már a próbaidő lejártát követően következett be. Így az azonnali hatályú megszüntetés jogellenes, hiszen e megszüntető jognyilatkozat kizárólag a próbaidő tartama alatt közölhető. Az ilyen súlyú "közleményeket" szerencsés személyesen átadni, ha erre végképp nincs lehetőség, a levelet tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként célszerű továbbítani. Ekkor ugyanis a munkavállaló[…]

Figyelmébe ajánljuk

Munkavállalónk lassan egy éve betegeskedik. Keresőképtelenségének időtartama hamarosan meghaladja a táppénzre jogosító időt. Azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy anyagi nehézségeire tekintettel adjuk ki számára a betegség miatt eddig ki nem vett 30 nap rendes szabadságát...

Tovább a teljes cikkhez

A jegyzőnk tartósan betegállományban van, ezért gondoskodnunk kell a helyettesítéséről. Milyen módon oldható meg a jegyző helyettesítése, ha egy másik jegyzőt bízunk meg a feladat ellátásával? Ekkor számára helyettesítési díjat vagy illetményt kell megállapítanunk?

Tovább a teljes cikkhez

Egyik munkavállalónk munkaviszonyát az ügyfelekkel szemben több ízben tanúsított agresszív és durva magatartása miatt rendes felmondással megszüntettük. Az illető a rendes felmondás ellen keresettel él, arra hivatkozik, hogy a felmondás közlésekor felmondási tilalom alatt...

Tovább a teljes cikkhez

Miként járjunk el, ha munkavállalónk munkaviszonya augusztus 31-én megszűnt, de több napot volt betegszabadságon idén, mint amennyi időarányosan járt volna? Betegszabadságra vagy táppénzre jogosult a részére járó időarányos betegszabadságnapok túllépése esetén? Ha...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére