Helyettesítési pótlék bölcsődében


A bölcsődében kisgyermeknevelőnek fizetendő helyettesítési díjnál az óradíjszámításnál az alapba beleszámít-e a bölcsődei pótlék?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2023. március 28-án (242. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4649

[…] fogalma alapján kell meghatározni, ezt pedig a Kjt. 85/A. §-ának l)–n) pontjai alapján szükséges értelmezni. A Kjt. 85/A. §-a a következőket tartalmazza: eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály – munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlékot, illetménykiegészítést, keresetkiegészítést és jutalmat, – alapbért említ, azon illetményt, – bérpótlékot említ, azon illetménypótlékot is érteni kell. Vagyis e rendelkezés megfelelteti egymásnak az Mt. és a Kjt. szerinti fogalmakat. A Kjt. szerinti illetményfogalomnak az Mt. szerinti alapbérfogalom felel meg. Az alapbér az Mt. 136. § (1)–(2) bekezdése alapján a munkaszerződésben időbérként (általában havibérként) megállapított munkabér, ennek megfelelően tehát az illetmény a kinevezésben megállapított havi illetmény. A pótlékok az alapbéren felül járnak, amit az Mt. szabályrendszerében az is mutat, hogy a pótlékok alapja maga az alapbér [Mt. 139. […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.