Helyettesítési pótlék bölcsődében

Kérdés:

A bölcsődében kisgyermeknevelőnek fizetendő helyettesítési díjnál az óradíjszámításnál az alapba beleszámít-e a bölcsődei pótlék?

Részlet a válaszából: […] A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatra vonatkozó Kjt. végrehajtási rendelet, a 257/2000. Korm. rendelet 15. §-ának (10) bekezdése értelmében helyettesítési pótlék illeti meg a bölcsődei, minibölcsődei csoportban azt a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Döntés a pótlékról – bölcsődei vagy szociális ágazati?

Kérdés: Bölcsődei intézményegységünkben foglalkoztatunk olyan kisgyermeknevelőt, aki még nem rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel, mivel a kisgyermeknevelői képzése még folyamatban van. Az előírt végzettség nélkül foglalkoztatott kisgyermeknevelő mely pótlékra jogosult a végzettség megszerzéséig: szociális ágazati vagy bölcsődei pótlékra?
Részlet a válaszából: […] Az a közalkalmazott, aki bölcsődében dolgozik, a gyermekjóléti alapellátások közé tartozó gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézménynél foglalkoztatottnak minősül (Gyvt. 42-43. §). A 257/2000. Korm. rendelet hatálya a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Pótlékkülönbözet megfizetése – ha megszűnt a közalkalmazotti jogviszony

Kérdés: A Kjt. végrehajtási jogszabálya, a 257/2000. Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelettel megállapított 5. és 6/a. számú melléklete szerinti pótlékra a közalkalmazott 2020. január 1-jétől jogosult. A 2020. január hónapra járó illetménykülönbözetet 2020. március hónapban kell kifizetni a közalkalmazott részére. Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a közalkalmazotti jogviszony határozott idő lejárta miatt, illetve közös megegyezéssel 2020. január 31. napjával megszűnt? Így a 2020. február 20-án hatályba lépett kormányrendelet idején ezen dolgozókkal intézményünk már nem állt jogviszonyban. Ennek ellenére meg kell adni a január hónapra járó illetménykülönbözetet?
Részlet a válaszából: […] A 257/2000. Korm. rendelet 5. számú melléklete a szociális ágazati összevont pótlékot, 6/a. melléklete a bölcsődében, minibölcsődében foglalkoztatott bölcsődei dajkák bölcsődei pótlékát határozza meg. A szociális ágazati összevont pótlék eddig is létezett, viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

Pótlékok az idősek otthonában

Kérdés: Intézményünk bentlakásos idősek otthona, a terápiás munkatársaknak is adjuk az ágy melletti pótlékot. A kolléganő szülés után két évvel "papíron" visszajött, de a korábbi időszak ki nem vett szabadságát tölti, illetve az idei év arányos szabadságát (17 nap), tudván hogy hamarosan ismét elmegy táppénzre, mert már várandós. Ebben az esetben (relatív munkavégzés nélkül is) megilleti-e az ágy melletti pótlék? A korábbi év szabadságát és az idei év szabadságát (17 nap) külön kell ebben az esetben választani? Ágazati pótlékot kell-e adni? Vagy csak az alapbérrel kell számolni?
Részlet a válaszából: […] Ágy melletti pótlék jelenleg nincs. A 257/2000. Korm. rendelet 15/C. §-a (1) bekezdésének a) és d) pontja alapján egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg egyfelől a szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 27.

Szociális intézmény portásának illetménye

Kérdés: A szociális intézményben foglalkoztatott portás esetében mi határozza meg, hogy minimálbérre vagy garantált bérminimumra jogosult? Befolyásolja-e bérezésüket az, hogy érettségivel rendelkeznek?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. szociális ágazatra vonatkozó végrehajtási jogszabálya, a 257/2000. Korm. rendelet 9. §-ának (1) bekezdése szerint a közalkalmazottak által betölthető munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltételeit – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 22.