Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Kormánytisztviselő végkielégítése - a jogszerző idők összeszámíthatósága

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2019. május 27. (Munkaügyi Levelek 181. szám, 3592. kérdés)

Kérdés: Jól értelmezzük, hogy a Kit. értelmében gyakorlatilag nemcsak az adott kormányzati igazgatási szervnél eltöltött időt, hanem más szerveknél, illetve más jogviszonyokban eltöltött időt is figyelembe kell venni a végkielégítésre való jogosultság, illetve annak mértéke megállapításánál?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban, szerződéses vagy hivatásos katonai szolgálati viszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, illetve a költségvetési szervnél munkaviszonyban, ésc) átminősítés esetén a hivatásos szolgálati vagy katonai szolgálati viszonyban,d) a Kttv. szerinti szervnél munkaviszonybaneltöltött idő is.Ha azonban a kormánytisztviselő a b) és a d) pontokban nevesített korábbi jogviszonya megszűnésekor vagy megszüntetésekor már részesült végkielégítésben, annak időtartamát a végkielégítésre való jogosultság megállapításakor nem lehet figyelembe venni [Kit. 112. § (6) bek.]. Noha e jogosultság feltétele általában az, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonynak folyamatosan fenn kell állnia egészen a jogviszony megszüntetéséig, a fentebb felsorolt, kormányzati szolgálati jogviszonyként elismert időtartamok vonatkozásában ez a szabály nem érvényesül [Kit. 112. § (7) bek.]. Így a korábbi, végkielégítéssel nem ellentételezett ilyen típusú jogviszonyok akkor is a végkielégítésre való jogosultság alapját jelentik, ha azok között volt megszakítás, illetve hosszabb idő is eltelt. Megjegyzendő továbbá: azzal, hogy a jogalkotó a fenti[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az alapítványi és az egyházi fenntartású oktatási intézményben töltött munkaviszony tartama beleszámít a jubileumi jutalmak éveinek számításába?

Tovább a teljes cikkhez

Szakképző intézményben dolgozóként az eddigi közalkalmazotti jogviszonyunk munkaviszonnyá alakul át. Az új munkáltató részéről felmondással történő munkaviszony-megszüntetés esetén mennyi a felmondási idő és a végkielégítés mértéke, ha a közalkalmazotti...

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervünk a fenntartó döntésének értelmében 2021. március 31. napjával jogutód nélkül megszűnik. Erre tekintettel közalkalmazottunk jogviszonya is a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével fog megszűnni. Az...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére