Munkahelyi baleset - üzemi baleset


Cégünknél ebédidőn kívüli étkezés során következett be baleset az e célra kialakított konyhában. Értelmezésem szerint a vonatkozó jogszabályok alapján csak a szervezett étkezés során bekövetkezett baleset számít munkabalesetnek, illetve üzemi balesetnek az tekinthető, ha a baleset a munkavállalót a munkavégzéssel összefüggésben éri. Mivel az étkezés szerintünk nem tekinthető a munkavégzéssel összefüggőnek, helyesen gondolom, hogy ez nem tekinthető üzemi balesetnek? Illetve adott esetben üzemi balesetnek minősülne az az eset, amikor nincs szervezett étkeztetés a munkáltatónál, a munkavállaló ezért a telephelyen kívül vásárol élelmiszert, és ekkor éri baleset?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2013. január 7-én (79. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1527

[…] étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. Nem tekinthető ugyanakkor munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező munkabalesetnek az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására menet közben éri, kivéve ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt [Mvt. 87. § 3. pont].Mivel baleseti ellátás üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár [Ebtv. 51. § (1) bek.], ezért szükséges rögzíteni az üzemi baleset fogalmát is. Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására menet közben szenved el, és üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri [Ebtv. 52. § (1) bek.]. Továbbá az Ebtv. eltérő rendelkezése hiányában üzemi baleseten a foglalkozási betegséget, üzemi baleseti sérültön a foglalkozási betegségben megbetegedettet is érteni kell [Ebtv. 52. § (4) bek.].Mindkét definíció azonos kritériuma, hogy a baleset a munkavégzéssel összefüggésben következzen be. Amint arra a Legfelsőbb Bíróság MK 29. számú állásfoglalása is rámutat, a gyakorlat egyértelmű a tekintetben, hogy ez az összefüggés fennáll a munkavégzéshez szükséges előkészítő tevékenységgel, a munkavégzéstől el nem választható személyi szükségletekkel, így étkezéssel, […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.