Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szabályai


Cégünk fel kívánja mondani a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződését. Feltétlenül kötelesek vagyunk új szerződést kötni egy másik szolgáltatóval?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. szeptember 20-án (41. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 790

[…] feladatához) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt szakképesítéssel rendelkező személyeket (a továbbiakban: foglalkozás-egészségügyi szolgálat) köteles biztosítani. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkáltató felelősségének érintetlenül hagyásával közreműködik az egészséges munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelőzésében. A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalói és azok munkavédelmi képviselői a munkakörülményeikkel kapcsolatban, így különösen a 61. §-ban biztosított jogaik gyakorlása során a szükséges felvilágosítást a foglalkozás-egészségügyi szolgálattól megkaphassák. Az Mvt.-ből egyértelműen megállapítható, hogy a munkáltató köteles a munkavédelmi szabályokban meghatározottak szerint foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítani, amit pedig foglalkozás-egészségügyi szolgálatok nyújthatnak [89/1995. Korm. rendelet 2. §-a]. Ennek részletes szabályait a 27/1995. NM rendelet határozza meg. Ha fel kívánják mondani a hatályos szerződésüket a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval, a fentiekből következően ezt követően újabb szerződést szükséges kötniük. A munkáltató a közte és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató között a szolgáltatás nyújtására létrejött megállapodás hatályának megszűnését a megszűnés időpontjának megjelölésével, valamint a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változást annak kezdő időpontjának feltüntetésével […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.