Fiatal munkavállaló foglalkoztatása szakképzésben

Kérdés: Ha az Szt. alapján fiatal munkavállalót foglalkoztatunk, aki sokszor hiányzik, jogosultak vagyunk erről tájékoztatni a törvényes képviselőt?
Részlet a válaszából: […] ...a szakképzésben alkalmazottakra (oktatókra) vonatkozik a törvény VII. fejezete, a tanulói munkaszerződésre a XII. fejezet 19. alfejezete. Fiatal munkavállalónak az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a 18. életévét be nem töltött munkavállaló minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Fiatalok és kismamák - az egyenlőtlen munkaidő-beosztás korlátai

Kérdés: A hatórás részmunkaidőben foglalkoztatott fiatalkorú, illetve kismama dolgozhat-e nyolc órát, ha a munkaidő-beosztása előre így készült, és egy másik napon csak négy órára van beosztva, vagyis a munkaidőkeretben nem lesz túlórája?
Részlet a válaszából: […] ...a munkaidő egyenlőtlenül csak az előzetes hozzájárulása esetén osztható be [Mt. 113. § (1) bek. a) és b) pont, (2) bek. a) pont]. Fiatal munkavállaló (18. életévét be nem töltött munkavállaló) beleegyezését nem kell kérni, viszont az egy napra beosztható óraszám...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 14.

Tanuló alkalmassági vizsgálatának díja

Kérdés: Mit kell tudni a tanuló alkalmassági vizsgálatának díjáról? Ha tanulót alkalmazunk, van-e valamilyen különös feltétel erre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] ...be nem töltött személy is foglalkoztatható [Mt. 34. § (2)-(3) bek.]. A tizennyolcadik életévét be nem töltött munkavállaló ún. fiatal munkavállalónak minősül [Mt. 294. § (1) bek. a) pont], akinek a foglalkoztatására, munkaidejére az átlagos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 25.

Fiatal munkavállaló heti pihenőnapjai

Kérdés: A fiatal munkavállalót lehet-e alkalmazni szombat és vasárnap munkavállalóként, alkalmi munkavállalóként, mezőgazdasági idénymunkásként? Amennyiben egyheti munkaidőkeretet alkalmaz a munkáltató a foglalkoztatásuknál, akkor az lehetőséget ad a munkaórák egyenlőtlen beosztására, de a heti pihenőnapok egyenlőtlen beosztását már nem engedélyezi az Mt. 114. §-ának (4) bekezdése. Főszabályként kell alkalmazni az Mt. 105. §-ának (1) bekezdését a fiatal munkavállalókra, miszerint a munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg? Jól értelmezem tehát, hogy a heti két pihenőnapnak a fiatal munkavállaló esetén mindig szombatra és vasárnapra kell esnie?
Részlet a válaszából: […] ...és a heti pihenőnapok (heti pihenőidő) nem vonhatók össze [Mt. 114. § (3) bek. a) pont és (4) bek.]. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fiatal munkavállaló csak az általános munkarendben alkalmazható, azaz mindig hétköznap dolgozik, és a hétvége szükségszerűen a heti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.

Diákmunka pénztárosként

Kérdés: Élelmiszerboltban hány éves kortól lehet pénztárosi munkát vállalni?
Részlet a válaszából: […] ...képzés keretében tanulmányokat folytat. Az Mt. 21. §-ának (4) bekezdése szerint a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a fiatal munkavállaló olyan jognyilatkozatához, amely a munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Fiatal munkavállaló - mint alkalmi munkás

Kérdés: "Gyorsételt" készítő kis üzletem van. Kérdésem, hogy alkalmazhatok-e 18 év alatti munkavállalót (testvérem lányát) a húsvéti, pünkösdi ünnepek alatt kisegítő jelleggel, alkalmi munkában?
Részlet a válaszából: […] ...egyszerűsített foglalkoztatás egyik formája az alkalmi munka. Fiatal munkavállaló alkalmi munka keretében való foglalkoztatását elvi jelleggel sem az Efo-tv., sem az Mt. 202-203. §-ai nem zárják ki. Azonban így csak az a személy foglalkoztatható, aki a 16....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 27.