Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott foglalkozás-egészségügyi vizsgálat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Tanuló alkalmassági vizsgálatának díja

Kérdés: Mit kell tudni a tanuló alkalmassági vizsgálatának díjáról? Ha tanulót alkalmazunk, van-e valamilyen különös feltétel erre vonatkozóan?
Részlet a válaszból: […](1) bek. a) pont], akinek a foglalkoztatására, munkaidejére az átlagos munkavállalóknál szigorúbb védelmi szabályokat kell alkalmazni.A munkavédelmi szabályok szerint a fiatal munkavállalók ún. sérülékeny csoportba tartoznak, rájuk vonatkozóan a munkavédelmi előírások is szigorúbbak (pl. bizonyos kockázati tényezők mellett nem foglalkoztathatók). Foglalkoztatásuk esetén rájuk is vonatkozik a 33/1998. NM rendelet. Ez alapján munkaköri alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. Ezen túlmenően a rendelet szakmai alkalmassági vizsgálatot is szabályoz. Míg a munkaköri alkalmassági vizsgálattal azt állapítják meg, hogy a munkavállalóra egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység milyen megterhelést jelent, addig a szakmai alkalmassági vizsgálat egy meghatározott szakma elsajátításának megkezdését megelőző, illetőleg a képzés időszakában a szakma igénybevétele által okozott terhelés felmérése érdekében végzett orvosi vizsgálatot jelent.A 89/1995. Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkáltatók - külön jogszabályi előírás vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodás hiányában - a rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat fizetik a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetnek. A díjakat 2012-ben állapították meg, az egyes munkaköri kockázatok mértékétől[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3541

2. találat: Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok díjai

Kérdés: Kérem, írják meg, hogy a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok díjait mely rendelet sorolja fel!
Részlet a válaszból: […]mértéke:- "D" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 5000 Ft/fő/év,- "C" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 6800 Ft/fő/év,- "B" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 8400 Ft/fő/év,- "A" foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 10 000 Ft/fő/év.A díjak ugyanakkor csak akkor alkalmazandók, ha jogszabály
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3398

3. találat: Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok - eltúlzott gyakoriság

Kérdés: Kötelezhető-e a dolgozó az alkalmasságának megítéléséhez szükséges vizsgálatoknál több vizsgálatra, illetve ki állapítja meg, hogy mi ez? Én például projektmenedzser vagyok, otthonról dolgozom, a munkaköri leírásban a fizikai alkalmasságot illetően ennyi szerepel: képesnek kell lenni tartósan ülni, gépelni, telefonon és személyesen kommunikálni. Ehhez képest évente köteleznek kiterjedt laborvizsgálatra, EKG-ra, mellkasröntgenre, szemészeti vizsgálatra (ez utóbbi még érthető is a monitor előtt végzett munka miatt). Jogos ez? Ráadásul a munkáltatóm szerződött szolgáltatója a lakhelyemtől távol (más településen) van, gyakorlatilag egy teljes napi kiesést jelent a munkából a vizsgálat az utazással együtt (ami persze munkaidőnek számít, de attól még a munka megvár, közben senki nem végzi el helyettem). Más foglalkozás-egészségügyi szakorvos által kiállított véleményt nem fogadnak el, állítják, hogy köteles vagyok a vizsgálatot a szerződött partnerüknél elvégezni.
Részlet a válaszból: […]alkalmassági vélemény a munkaviszony megszűnését követő 6 hónapig érvényes, amennyiben egészségi állapotukban ezalatt változás nem történt. Időszakos vizsgálatot kell végezni a 33/1998. NM rendeletben meghatározott esetekben (pl. egyes különösen védendő munkavállalói csoportok, így a fiatal vagy idősödő munkavállalók esetében, valamint a meghatározott fizikai, kémiai kóroki tényezők hatásának vagy pszichés terhelésnek kitett, vagy fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkoztatottak esetében; soron kívüli vizsgálatot pedig akkor, ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör ellátására) (33/1998. NM rendelet 5-7. §). A vizsgálat a munkáltató által megjelölt munkakörrel összefüggő tényezőkre terjed ki, ezek mibenlétének megítélése nem jogi, hanem orvosi kérdés. A szem- és látásvizsgálatot kétévenként kell elvégezni (50/1999. EüM rendelet 5. §).A munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosítani, amely történhet az általa működtetett vagy - a munkáltatóval kötött szerződés alapján - külső szolgáltató útján [Mvt. 58. § (1) bek.]. E szabály alapján tehát a munkáltató előírhatja, hogy a vele szerződött szolgáltatónál kell az orvosi vizsgálatot elvégezni. A 89/1995. Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése tartalmaz olyan szabályt, amely alapján a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást elsősorban (lehetőség szerint) a munkavégzés helyén vagy annak közelében kell biztosítani; nyilvánvalóan abban az esetben, ha egymástól eltérő helyeken lévő, a munkavállalók[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2778

4. találat: Soron kívüli alkalmassági vizsgálat - a részvétel megtagadása

Kérdés: Munkavállalónk több mint egyéves betegség után tért vissza dolgozni. Cégünk foglalkozás-egészségügyi orvosa a jogszabályokkal összhangban soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatra kötelezte őt, de ő megtagadta a részvételt. Mit tehetünk ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]jogszerűen utasították a munkavállalót a vizsgálaton való részvételre, a munkavállaló köteles lett volna teljesíteni az utasítást, így részt kellett volna vennie a vizsgálaton [Mt. 104. § (1) bek.]. A vizsgálaton való részvétel kötelezettségét a munkavállalót terhelő együttműködési kötelezettség is alátámasztja. Amennyiben a munkavállaló megtagadja a munkáltató utasítását, ezzel vétkesen megszegi a munkaviszonyból származó kötelezettségét, ez a magatartása azonban többféle munkajogi szankciót is maga után vonhat. A munkáltató az utasítási jogából következően ilyen esetben írásban figyelmeztetheti a munkavállalóját. Ezenfelül a munkáltató az Mt. 109. §-a alapján - a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek munkavállaló által történt vétkes megszegése esetén vele szemben - hátrányos jogkövetkezményeket is alkalmazhat. Ezek azonban az eljárási szabályok meghatározása mellett csak kollektív szerződésben állapíthatók meg. Ezért amennyiben nincs Önöknél kollektív szerződés, vagy van ugyan, de az nem állapít meg erre vonatkozó rendelkezéseket, a munkavállaló nem vonható felelősségre az Mt. 109. §-a szerint. A munkáltató az utasítás megtagadása miatt a munkavállaló munkaviszonyát akár rendes felmondással is megszüntetheti - feltéve hogy határozatlan idejű munkaviszonyban áll. Az utasítás megtagadása ugyanis minősülhet olyan munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásnak, amely megalapozza a jogszerű munkáltatói rendes felmondást. Mindazonáltal az eset összes körülményeire figyelemmel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 867

5. találat: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szabályai

Kérdés: Cégünk fel kívánja mondani a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződését. Feltétlenül kötelesek vagyunk új szerződést kötni egy másik szolgáltatóval?
Részlet a válaszból: […]feladatához) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt szakképesítéssel rendelkező személyeket (a továbbiakban: foglalkozás-egészségügyi szolgálat) köteles biztosítani. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkáltató felelősségének érintetlenül hagyásával közreműködik az egészséges munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelőzésében. A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalói és azok munkavédelmi képviselői a munkakörülményeikkel kapcsolatban, így különösen a 61. §-ban biztosított jogaik gyakorlása során a szükséges felvilágosítást a foglalkozás-egészségügyi szolgálattól megkaphassák. Az Mvt.-ből egyértelműen megállapítható, hogy a munkáltató köteles a munkavédelmi szabályokban meghatározottak szerint foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítani, amit pedig foglalkozás-egészségügyi szolgálatok nyújthatnak [89/1995. Korm. rendelet 2. §-a]. Ennek részletes szabályait a 27/1995. NM rendelet határozza meg. Ha fel kívánják mondani a hatályos szerződésüket a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval, a fentiekből következően ezt követően újabb szerződést szükséges kötniük. A munkáltató a közte és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató között a szolgáltatás nyújtására létrejött megállapodás hatályának megszűnését a megszűnés időpontjának megjelölésével, valamint a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változást annak kezdő időpontjának feltüntetésével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 790

6. találat: Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat - hol végezzék?

Kérdés: Ha az ügyfelek nem az adott megyében rendelkeznek lakóhellyel, tartózkodási hellyel, melyik munkaügyi központ (kirendeltség) küldheti el őket foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra?
Részlet a válaszból: […]vizsgálatok között. Az NM rendelet 4. § (1) bekezdése tartalmazza azon vizsgálatokat, amelyeket a szolgálat az alapszolgáltatás keretében végez, míg az NM rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatokat a szakellátás keretében végzik. A szakellátás körébe tartozik - többek között - a munkanélküliek beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő szakmai alkalmassági vizsgálata, közhasznú munka előkészítése érdekében a munkanélküli munkaköri alkalmassági vizsgálata, vagy a megváltozott munkaképességű munkanélküliek, valamint az alkalmi munkavállalók foglalkoztathatóságával kapcsolatos szakvéleményezés. Az NM rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a foglalkozás-egészségügyi szakellátás körébe tartozó vizsgálatok tekintetében az érintett munkaügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 424
Kapcsolódó tárgyszavak: