Munkavállalói közrehatás a balesetben


Az egyik munkavállalónk balesetet szenvedett, amikor egy leszakadt lánc kijavítása során nem az előírt létrát használta, hanem önállóan próbálta meg kijavítani a hibát. A munkavállaló korábban több esetben megszegte a munkavédelmi szabályokat, és ezért legutóbb írásos figyelmeztetésben is részesült, de eddig semmilyen baj nem történt. Most viszont a baleset miatt kártérítést követel – viszont nem szeretnénk fizetni, mivel álláspontunk szerint a baleset kizárólag az ő elháríthatatlan magatartása miatt következett be. Érdemes ezzel az állásponttal egy jogvitába bonyolódnunk?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. január 11-én (29. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 561

[…] felelősség alóli mentesülésére, ha a kárt - függetlenül attól, hogy az okozás vétkes volt-e vagy sem – kizárólag a munkavállaló maga okozta, és az a munkáltató részéről elháríthatatlan volt. Ha a kár bekövetkezése nem kizárólag a munkavállaló magatartására vezethető vissza, hanem abban olyan ok is közrehatott, amely a munkáltató működési körébe esik, vagy bár azon kívül esik, de a munkáltató részéről objektíve elhárítható lett volna, a munkáltató a felelősség alól nem mentesülhet (MK 29.). A konkrét esetben a leszakadt lánc megjavítása, amennyiben az munkaköri feladat volt, és a munkáltató eszközeivel történt – még ha azok nem is a legalkalmasabbak voltak a tevékenység végzésére –, nem alapozzák meg a munkavállalói kizárólagos és elháríthatatlan magatartást, így ez alapján a munkáltató nem mentesülhet a felelősség alól. Nem kell megtéríteni ugyanakkor a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása idézett elő [Mt. 174. § (3) bek.]. Ilyen esetben – vagyis a munkavállaló egészségének a munkaviszonyával összefüggésben történő olyan megsértése esetén, amelynek bekövetkezésében a munkavállaló vétkes magatartása is közrehatott – a munkáltató objektív felelősségének mértéke aszerint alakul, a kárviselés arányát […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.