Ruházati költségtérítés a prémiumévek programban


A prémiumévek programról szóló törvény 2009. január 1-jével hatályos szabályai alapján szeretném megkérdezni, hogy a programban részt vevőt akkor is megilleti-e a ruházati költségtérítés, ha egyáltalán nincs munkavégzésre kötelezve? Ugyanis a Ktv. 49/G. § (3) bekezdése alapján a ruházati költségtérítés időarányos része jár, ha a közszolgálati jogviszony hat hónapot meghaladóan szünetel.


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2009. április 27-én (17. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 311

[…] legfeljebb heti 12 órában, azaz a rendes munkaidő 30%-áig terjedő időtartamban. A munkavégzés elrendelése a jogszabályban meghatározott időtartamban esetleges jellegű, azaz a munkáltató döntésétől függ. A ruházati költségtérítés arányos részének kifizetése nem áll ok-okozati összefüggésben a munkavégzésre kötelezés heti óraszámával. Ha a munkáltató biztosítja a többi – a prémiumévek programban részt nem vevő – alkalmazottja részére a ruházati költségtérítést, akkor a prémiumévek programban részt vevőt a munkavégzés elrendelésétől függetlenül megilleti ugyanez a juttatás. Így ha a programban részt vevő munkavégzésének ideje kevesebb heti 12 óránál, vagy egyáltalán nem dolgozik, a ruházati költségtérítés […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.