Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott ruházati költségtérítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ruházati hozzájárulás - a cafeteria része lehet

Kérdés: A közalkalmazotti pénzbeli (számlával igazolt) ruházati hozzájárulás (nem munkaruha) a cafeteria elemei közé tartozik-e? Nevesítve sehol nincs feltüntetve a cafeteria elemei között.
Részlet a válaszból: […]elemekből álló, munkabéren (illetményen) felüli, jóléti célú juttatásokat jelenti. Azt, hogy a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál a ruházati hozzájárulás a cafeteria elemei közé tartozik-e, az e munkáltatónál érvényben lévő kollektív szerződés vagy munkáltatói belső szabályzat határozza meg. (Kivételt képez például a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokhoz vagy a honvédelmi ágazathoz tartozó közalkalmazottak esete, ahol a 4/2008. TNM rendelet és a 19/2013. HM rendelet szabályozza a kérdést). A jóléti támogatásként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2641

2. találat: Csökkenő megrendelések - mit tehet a munkáltató?

Kérdés: Havidíjas munkavállalókat foglalkoztató nyomda vagyunk, sajnos megrendeléseink csökkenése miatt előfordul, hogy napokig nem tudunk munkát biztosítani a munkavállalók részére. Emiatt kérdezzük, hogy milyen esetekben küldhetők el a munkavállalók fizetés nélküli szabadságra?
Részlet a válaszból: […]munkavállalókat, hanem az előbbi esetben a felek állapodnak meg az igénybevételéről, az utóbbiban pedig a munkavállaló kérelmére köteles a munkáltató engedélyezni a szabadságot. Mindebből következően a kérdésben írt esetben elsősorban a megállapodáson alapuló fizetés nélküli szabadság jöhetne szóba. A munkavállalók jelentős része azonban - figyelemmel arra, hogy a kérdés szerinti esetben eleve jogosultak az állásidőre járó díjazásra - feltehetően nem menne el önként fizetés nélküli szabadságra. Miután a munkavállalók jó eséllyel nemet mondanának a fizetés nélküli szabadság ötletére, a következő megoldási lehetőségek maradnak. Kiadható a rendes szabadság egy része. Korlátok azonban itt is vannak: a szabadság kiadásának időpontját legkésőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell a munkavállalóval, a kiadás előtt meg kell őt hallgatni, és a szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni (lásd Mt. 134. §-át). A korlátozásoktól viszont a munkavállaló hozzájárulásával el lehet térni. Ezen túlmenően a munkáltatónak lehetősége van - átmeneti jelleggel - arra is, hogy egyoldalú utasításával a munkaszerződésüktől eltérően foglalkoztassa a munkavállalókat: átirányíthatja (Mt. 83/A. §), más munkahelyen történő munkavégzésre utasíthatja [(kiküldetés) Mt. 105. §], illetve kirendelheti őket másik munkáltatóhoz [Mt. 106. §, Mt. 150. § (1) bekezdés]. Az átirányítás, kiküldetés, kirendelés - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - nem haladhatja meg naptári évenként a negyvennégy munkanapot, továbbá ezek együttes időtartama - szintén kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - naptári évenként nem haladhatja meg a száztíz munkanapot [Mt. 83/A. § (3)-(4) bekezdés]. A probléma megoldására további munkaszervezési eszköz lehet a munkáltató kezében a munkaidőkeret alkalmazása. A munkáltatónak négyhavi - kollektív szerződés rendelkezése alapján hathavi, illetve bizonyos esetekben akár éves - munkaidőkeret elrendelésére van lehetősége (Mt. 118/A. §). A munkaidőkeret lényege, hogy - az Mt. egyéb munka- és pihenőidő-szabályainak tiszteletben tartása mellett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 718

3. találat: Ruházati költségtérítés a prémiumévek programban

Kérdés: A prémiumévek programról szóló törvény 2009. január 1-jével hatályos szabályai alapján szeretném megkérdezni, hogy a programban részt vevőt akkor is megilleti-e a ruházati költségtérítés, ha egyáltalán nincs munkavégzésre kötelezve? Ugyanis a Ktv. 49/G. § (3) bekezdése alapján a ruházati költségtérítés időarányos része jár, ha a közszolgálati jogviszony hat hónapot meghaladóan szünetel.
Részlet a válaszból: […]legfeljebb heti 12 órában, azaz a rendes munkaidő 30%-áig terjedő időtartamban. A munkavégzés elrendelése a jogszabályban meghatározott időtartamban esetleges jellegű, azaz a munkáltató döntésétől függ. A ruházati költségtérítés arányos részének kifizetése nem áll ok-okozati összefüggésben a munkavégzésre kötelezés heti óraszámával. Ha a munkáltató biztosítja a többi - a prémiumévek programban részt nem vevő - alkalmazottja részére a ruházati költségtérítést, akkor a prémiumévek programban részt vevőt a munkavégzés elrendelésétől függetlenül megilleti ugyanez a juttatás. Így ha a programban részt vevő munkavégzésének ideje kevesebb heti 12 óránál, vagy egyáltalán nem dolgozik, a ruházati költségtérítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 311