Munkabaleset utasítás megszegésével


Egyik műszakvezetőnk saját elhatározásából belekezdett egy munkafeladatba, bár határozott utasítást kapott, hogy várja meg a technológiai vezetőt, aki ellenőrzi a gépet, és megmondja, el lehet-e kezdeni a munkát. A műszakvezető a hozzá beosztott két kollégát is munkába állította. A munkavégzéshez használt gép meghibásodott, a feldolgozni kívánt anyagot szétforgácsolta, ami szétszóródva sérüléseket okozott a dolgozóknak. Ilyen esetben felelős-e a munkáltató a személyeket ért károkért?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2016. február 22-én (129. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2548

[…] illetve a kárt elhárítsa, vagyb) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta [Mt. 166. § (1)-(2) bek.].A baleset a munkáltató ellenőrzési körében, az általa biztosított munkaeszköz használatával, a munkahelyen, munkaidőben következett be, még ha a kifejezett utasítása ellenére is. Ebből következően a munkáltató első kimentési lehetősége nem alkalmazható.A második kimentési okhoz fenn kell állnia a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartásának a baleset bekövetkezésében. Ez a Kúria (korábban Legfelsőbb Bíróság) egy eseti döntésében kifejtettek alapján nem valósulhat meg akkor, ha a balesetet okozó munkaműveletet a munkavállaló nem egyedül és önkényesen, hanem több más munkavállalóval együtt végzi (BH2007. 201). Mivel a munkavállalók többen végezték a tevékenységet, amely elvezetett a káreseményhez, ez a kimentési ok […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.