Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Utazási kedvezmény egyházi pedagógiai intézményben

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. október 12. (Munkaügyi Levelek 219. szám, 4269. kérdés)

Olvasói kérdés A 85/2007. Korm. rendelet 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján megilleti-e az 50%-os kedvezményt biztosító utazási utalvány az egyházi fenntartásban működő pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazottait (pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, titkárnő) is?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]egészségügyi szolgálati jogviszony keretében dolgozó személynek pontosan milyen munkakört kell betöltenie a kedvezmény igénybevételéhez; sem pedig azt, hogy az alkalmazottnak magával az egyházi jogi személlyel, civil szervezettel vagy pedig az általa fenntartott oktatási intézménnyel kell-e jogviszonyban állnia. A normaszövegben használt oktatási intézmény fogalma sincsen a rendeletben pontosítva.Az első kérdés: az egyházi fenntartásban működő pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény beleérthető-e a rendelet szerinti oktatási intézmény fogalmába? A rendelet használja az "alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény", a "középiskola", az "óvoda", a "köznevelési szolgáltatást nyújtó intézmény" fogalmakat. Ezzel szemben az Nkt. fogalomrendszerében a nevelési-oktatási intézmények közé tartoznak az óvoda (kiegészítő nemzetiségi óvoda), az iskolák (általános iskola, középfokú iskolák, alapfokú művészeti iskola, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola) és a kollégium. Nevelési-oktatási intézménynek minősülnek továbbá az Szkt. 16. §-a szerinti szakképző intézmények (a technikum és a szakképző iskola), illetve oktatási intézmények közé tartoznak még az Nftv. által szabályozott felsőoktatási intézmények (főiskola, egyetem). Az Nkt. szerint külön kategóriát képez a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény, melyek köznevelési intézmények ugyan, de nem - azon belüli kategóriát jelentő - nevelési-oktatási intézmények (Nkt. 7. §).Ez utóbbi intézményeknek nem a közvetlen oktatás, nevelés a tevékenysége, hanem ezt elősegítő speciális feladatokat látnak el (a pedagógiai szakszolgálat a nevelőmunkát segíti szakértői, tanácsadói tevékenységgel, speciális ellátások biztosításával, a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények pedig például pedagógiai értékelés, tantárgygondozás, tanügyigazgatás, pedagógus-továbbképzés területén tevékenykednek az Nkt. 18-19. §-ai alapján). Az Nkt. és a rendelet szerinti fogalmak egybevetéséből az a következtetés vonható le, hogy a 85/2007. Korm. rendelet által használt "oktatási intézmény" fogalomba a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény nem érthető bele. Az "oktatási intézmény" fogalom inkább az "iskola", mint a tágan értelmezett "köznevelési intézmény" fogalmával állítható párhuzamba. Mindazonáltal ebben a kérdésben a 85/2007. Korm. rendelet előkészítőjének,[…]

Figyelmébe ajánljuk

Egyházi fenntartásban lévő egészségügyi szolgáltató intézményünk az Szkt. 82. §-ának (2) bekezdése, valamint a 12/2020. Korm. rendelet 245. §-ának (1) bekezdése alapján a duális képzőhely nyilvántartásába vételéhez nyújtott be kérelmet az illetékes kamarához annak...

Tovább a teljes cikkhez

A múlt hónapban az egyik kivitelezési helyszínen egy munkavállalónk nem volt hajlandó felvenni a munkát, mert álláspontja szerint az aznapi festési feladatokhoz a létra nem volt biztonságos. Csak akkor kezdett el dolgozni (kb. három órával később), amikor valaki a központi...

Tovább a teljes cikkhez

Orvosok és asszisztensek (vállalkozók) bérkiegészítésével kapcsolatban szeretnék kérdezni. Az alaphelyzet, hogy az asszisztensnek fel kell mondani, mert nem veszi fel a védőoltást. A vállalkozás kap utána bérkiegészítést. Ebben az esetben mi számít a távolléti díj...

Tovább a teljes cikkhez

Intézményünkbe (önkormányzati fenntartású óvoda) új dolgozókat szeretnénk alkalmazni közalkalmazotti jogviszonyban, dajka, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben. Figyelembe vehetőek-e a besorolás elkészítésekor az alábbi jogviszonyok: alkalmi munkavállalói könyvvel...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére