Munkavállalói felmondás - felmondási idő nélkül
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 111. számában (2015. január 12.), 2173. kérdésszám alatt

Kérdés: Egy munkavállalónk kétéves munkaviszony után az idei éves értékelő megbeszélést követően másnap reggel egysoros írásos nyilatkozatot tett az ügyvezető asztalára: "A munkámmal kapcsolatban tegnap tett észrevételekre tekintettel munkaviszonyomat felmondom, felmondási időre nem tartok igényt." Hogyan járjunk el a munkavállaló kiléptetése kapcsán? Úgy tudjuk, hogy pár nappal később már az egyik versenytársunknál helyezkedett el. Követelhetünk erre tekintettel valamilyen kártérítést a munkavállalótól?
Válasz (részlet): […]Felmondás esetén azonban a munkavállalónak még 30 nap felmondási időt munkaviszonyban kell töltenie, amely időtartam a felmondás közlését követő napon kezdődik [Mt. 68. § (1) bek., 69. § (1) bek.]. A felmondási idő letöltése csak a munkáltató beleegyezésével mellőzhető, ha azt a munkavállaló e beleegyezés hiányában nem tölti le, az a munkaviszony jogellenes megszüntetésének minősül. Tehát akár indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondásnak, akár felmondásnak tekintjük a munkavállaló nyilatkozatát, az mindkét esetben jogellenes. Ilyen esetben a munkáltató munkaügyi bíróság előtt követelheti, hogy a munkavállaló fizesse meg a felmondási időre járó távolléti díjnak (a kérdés szerinti esetben 30 nap) megfelelő összeget. Ha a munkáltatónak ezt meghaladó kára is van[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére