Szabadságra való jogosultság - a munkában töltött idő
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Munkaügyi Levelek 98. számában (2014. március 17.), 1908. kérdésszám alatt

Kérdés: Cégünknél a szabadságra jogosító idő megállapításánál merültek fel problémák. Ha a felmondási időre a munkavállalót felmentettük a munkavégzés alól, akkor a felmentési idő tartamára jár-e szabadság? Ha valamelyik munkavállalónk például 55 napig táppénzen van, akkor neki milyen időtartam után jár szabadság: mind az 55 napra, vagy csak 25 napra? Továbbá, ha táppénz esetén jól értelmezzük, hogy az első harminc napra jár szabadság, akkor a 2013. évről áthúzódó táppénz esetén 2014-ben újra indul ezen harminc nap számítása (tehát adott esetben 2014. januárban töltendő táppénzes állomány alatt is jogosult szabadságra)?
Válasz (részlet): […]rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól többek között a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra [Mt. 55. § (1) bek. k) pont]. Ilyen időtartam a munkáltatói felmondás esetén a felmondási idő legalább felének megfelelő munkavégzés alóli felmentés tartama, azaz a felmentési idő is [Mt. 70. § (1) bek.]. Ennek értelmében a munkavállalót a törvény alapján megillető felmentési idő tartama is szabadságra jogosító időnek tekintendő. Természetesen - bár a felmentési idő szabadságra jogosító időnek minősül - ezen időtartamra szabadság kiadására nincs lehetőség, hiszen éppen a felmentés címén már mentesül a munkavállaló munkavégzési kötelezettsége alól.A szabadságra jogosító időnek kizárólag a harminc napot meg nem haladó[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére