Elveszett Start kártya


Cégünknél az adóhatóság ellenőrzést folytatott, amelynek során az egyik - Start kártyával foglalkoztatott - munkavállaló kártyája nem került elő. Az érintett mindenben megfelel a Start kártya-jogosultság feltételeinek, a kártyáját a munkaügyi központ kiállította, ami ezt követően eltűnt. Az adóhatóság, figyelemmel a kártya hiányára, megállapította, hogy cégünk a járulékfizetési kötelezettségének csak részben tett eleget, és a járulékkülönbözet megtérítésére kötelező határozatot hozott. Van-e lehetőség az eltűnt kártya pótlására?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2009. június 8-án (19. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 356

[…] munkavállaló kéri. A Start kártyával rendelkező pályakezdő fiatalt foglalkoztató, és erre tekintettel járulékkedvezményt érvényesítő munkáltató köteles a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt a kártyát megőrizni, ezen időtartam elteltével, vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével pedig a kártyát a pályakezdő részére visszaszolgáltatni. Az új kártya igénylésével egyidejűleg a munkavállaló vagy - a munkáltató őrzési kötelezettsége ideje alatt történő elveszés, megsemmisülés esetében - a munkáltató köteles nyilatkozatot tenni a kártya elveszéséről, megsemmisüléséről. A kártya elvesztését, megsemmisülését - akkor is, ha a munkáltató őrzési kötelezettsége alatt történt - a munkavállaló köteles bejelenteni az állami adóhatóságnak. E bejelentést haladéktalanul, de legkésőbb az elvesztés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül kell megtennie. Az új kártya kiadása - szemben az első ízben történő kiadással - már nem díjmentes. Az állami adóhatóság részére átutalással […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.