Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő – a közhasznú munka beszámítása

Kérdés: Állami óvoda-bölcsődében közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező dolgozó esetében, amennyiben ezt megelőzően két hétig (1997-ben) közhasznú munkavállalói munkaszerződése volt ugyanezen óvodánál (az intézmény ugyanaz, de a munkáltató akkor még a polgármesteri hivatal volt), ez a két hét beleszámít-e a besorolásnál, a jubileumi jutalomnál, illetve a végkielégítésnél?
Részlet a válaszából: […] 1997-ben az akkor hatályos Flt. 16/A. §-ának (1) bekezdése szerint támogatott közhasznú munkavégzésnek az minősült, ha a munkaadó a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat ellátása érdekében a munkaügyi központ által kiközvetített munkanélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Foglalkoztatási szervezetrendszer változásai – minisztériumi integráció

Kérdés: Hallottuk, hogy a minisztériumhoz kerül a foglalkoztatási kérelmek elbírálása másodfokon. Tudnának erről bővebb tájékoztatást adni?
Részlet a válaszából: […] 2015. január 1-jétől a 323/2011. Korm. rendeletet felváltotta a 320/2014. Korm. rendelet. Az új szabályozás lényege, hogy megszűnt a foglalkoztatási szervezetrendszer eddigi viszonylagos önállósága. 2014. december 31-ével ugyanis megszűnt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH), amelynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 2.

Munkaerő-kölcsönző székhelyváltozásáról szóló tájékoztatás

Kérdés: Ha a munkaerő-kölcsönző cég székhelye megváltozik, akkor a dolgozókat erről írásban kell-e értesíteni?
Részlet a válaszából: […] Munkaerő-kölcsönzés esetén a munkáltató tájékoztatási kötelezettségét az általános szabályokhoz képest speciálisan szabályozza a törvény. Egyrészt a munkáltató a munkaviszony létesítésekor adandó írásos tájékoztatóban (Mt. 46. §) köteles a munkavállalót...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 9.

55 év feletti munkavállaló foglalkoztatása

Kérdés: Hat hónapos határozott idejű munkaviszonnyal alkalmazunk egy munkavállalót, aki elmúlt 55 éves. Igénybe vehetjük-e az 55 év felettiek utáni kedvezményt erre a hat hónapra?
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 16. §-a és a 6/1996. MüM rendelet 11. §-a szerint a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások között a munkaadó részére hátrányos helyzetű személy – ideértve az 50 éven felüli személyeket is – foglalkoztatásához legfeljebb egy évig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 29.

Nyugdíj előtti álláskeresési segély igénybevétele

Kérdés: A nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti kérelmet ki indítja el, hogyan, és milyen okmányok kellenek hozzá?
Részlet a válaszából: […]  Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben az részesülhet, akia) álláskereső;b) megváltozott munkaképességű személyek ellátására nemjogosult, továbbá táppénzben nem részesül;c) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nemvezetett eredményre, és számára az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Elmaradt bér felszámolás esetén

Kérdés: 2011. október 31-én közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonyom. A céget, ahol dolgoztam, felszámolták, béremet a Bérgarancia Alapból igényelte meg a felszámoló. A kilépőpapírjaimat 2011. október 24-én postázták, viszont a béremet a mai napig nem kaptam meg! Lehet-e késedelmi kamatot kérni, vagy ebben az esetben nem veszik figyelembe a munkában töltött utolsó napi kifizetést?
Részlet a válaszából: […]  A Bgtv. 1. §-ának (1) bekezdése szerint abérgarancia-eljárás keretében a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetneka munkavállalóval szemben fennálló, kiegyenlíthetetlen bértartozásaelőlegezhető meg. A felszámoló köteles haladéktalanul visszatérítendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Csoportos létszámcsökkentés

Kérdés: 90 főt foglalkoztató cég elküldhet-e havonta 9 főt (közös megegyezéssel vagy munkáltatói felmondással), vagy pedig – mivel több hónapról van szó – ez már csoportos létszámcsökkentésnek minősül?
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. 94/A. §-a szerint – legalább 21, legfeljebb 99munkavállalót foglalkoztató cég esetén – legalább 10 munkavállalómunkaviszonyának megszüntetése minősül csoportos létszámcsökkentésnek. Ehhez aszabályhoz több kiegészítést kell tenni. Egyfelől, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 10.

Csoportos létszámcsökkentés – ütemezési kérdés?

Kérdés: Cégünknél csoportos létszámcsökkentést hajtunk végre, és ez több megyében lévő telephelyünket érinti. Az egyiken a munkavállalók nagy részétől meg kellett válnunk. A törvénynek megfelelően tájékoztattuk őket, konzultáltunk a képviselőikkel, és a munkaügyi központ felé is megtettük a bejelentéseket, majd 2011 augusztusának első hetében minden érintettnek felmondtunk. A telephelyen négy munkavállaló maradt. Mostanra azonban sajnos az ő munkájukra sincsen szükség. Mivel ez a létszám már nem éri el a csoportos létszámcsökkentéshez szükséges mértéket, jól gondoljuk, hogy nekik minden egyéb procedúra nélkül akár augusztus 20-áig is felmondhatunk?
Részlet a válaszából: […]  Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató adöntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint húsznál több ésszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,száz vagy annál több, de háromszáznál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 29.

Megfelelő telephely munkaerő- kölcsönzés engedélyezéséhez

Kérdés: Újonnan alapított cégünkben munkaerő-kölcsönzési tevékenységet szeretnénk folytatni. Úgy tudjuk, hogy a munkaügyi központ az engedélyezésnél azt is vizsgálja, hogy rendelkezünk-e megfelelő irodahelyiséggel a tevékenység végzéséhez. Mivel a bejelentett székhelyünk székhelyszolgáltató cégnél van, nem tudjuk, hogy az megfelel-e a követelményeknek. Ha viszont nem, akkor be kell-e jelentenünk egy fióktelepet, hogy megkapjuk az engedélyt?
Részlet a válaszából: […] A 118/2001. Korm. rendelet határozza meg azon feltételeket,melyek teljesítése esetén a cég székhelye szerinti munkaügyi központnyilvántartásba vétel útján engedélyezi a munkaerő-kölcsönzési tevékenységvégzését. Ez alapján a tevékenység akkor végezhető, ha– a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.

Külföldi diák foglalkoztatása iskolaszövetkezetnél

Kérdés: Iskolaszövetkezetünkbe jelentkezett egy nem magyar, európai uniós állampolgárságú, Magyarországon tanuló hallgató, aki diákmunkát szeretne végezni. Van-e lehetőségünk a foglalkoztatására, és ha igen, milyen feltételekkel, milyen papírok szükségesek a belépéséhez? Más megítélés alá esik-e, ha nem európai uniós állampolgár diák jelentkezik hozzánk?
Részlet a válaszából: […] A 123/2006. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint aziskolaszövetkezet alapítója és tagja az lehet, aki az iskolaszövetkezetetalapító közoktatási intézménnyel tanulói vagy kollégiumi tagsági jogviszonybanáll, illetve a közoktatási intézménnyel munkaviszonyt vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.
1
2
3
6