Igazolt és nem fizetett távollét – és az árvíz

Kérdés: Munkavállalónk múlt héten három napot nem jött be, állítása szerint árvíz volt borsodi falujában. Egyik kérdésünk, hogyan ellenőrizhetjük, hogy ez őt is érintette? Egyáltalán, mit jelent az érintettség, azt is, ha a töltésen dolgozott, de az ő háza nem volt közvetlen veszélyben? Másik kérdésünk, mivel másik munkavállalónkat kellett miatta túlóráztatnunk, átháríthatjuk-e rá ennek pluszköltségeit?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 107. § g) pontja szerint mentesül a munkavállaló amunkavégzési kötelezettsége alól, ha elháríthatatlan ok miatt nem tud amunkahelyén megjelenni. Az árvíz elháríthatatlan oknak (vis maior) minősül,azonban az idézett törvényhely ennek bekövetkezte mellett további...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 19.

Közmunkások átirányíthatósága az árvízvédelmi vagy helyreállítási munkakörökbe

Kérdés: Települési önkormányzatunk közmunkaprogram keretében foglalkoztat 40 főt. Figyelemmel a rendkívüli időjárási helyzetre, átirányíthatók-e a közmunkások egyes árvízvédelmi, helyreállítási munkakörökbe? Ha igen, kell-e módosítani a közmunkások munkaszerződését ehhez?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 83/A. §-a alapján átirányítás, ha a munkavállaló amunkáltató utasítása alapján eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti munkaköremellett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el, mindez nem minősül amunkaszerződés módosításának. Ezért a munkaszerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
Kapcsolódó címkék: