Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

67 találat a megadott pótszabadság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Óvodavezető pótszabadsága a munkakör alapján

Kérdés: Óvodavezető (magasabb vezető) pótszabadságával kapcsolatosan fordulok Önökhöz. Afenntartó önkormányzat 2021-re 21 munkanap alapszabadságon felül a Kjt. 57. §-ának (3) bekezdése alapján csak évi 10 munkanap pótszabadságot állapított meg az eddigi 25 munkanappal szemben. Jogszerű ez így?
Részlet a válaszból: […]kell alkalmazni. A Kjt. 57. §-ának (2) bekezdése szerint a magasabb vezető megbízású közalkalmazottat (pl. óvodavezetőt) évi 10 munkanap, a vezető megbízásút évi 5 munkanap pótszabadság illeti meg (más néven: beosztás alapján járó pótszabadság).A korábbi évi 25 munkanap pótszabadság nem ezen a címen, hanem ún. munkaköri pótszabadság címén járt. A Kjt. 57. §-ának (3) bekezdése szerint ugyanis a nevelési-oktatási intézményekben, a nevelő-, nevelő-oktató, oktatómunkát végző közalkalmazottakat évi 25 munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb 15 munkanapot a munkáltató nevelő-, nevelő-oktató, oktató-, illetőleg a neveléssel, oktatással, pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét a 326/2013. Korm. rendelet 30. §-ának (1) bekezdése állapítja meg, melynek a) pontja kimondja, hogy a nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadságra a nevelési-oktatási intézményben az Nkt. 3. mellékletében, 2020. szeptember 1. után az e melléklet helyébe lépett 326/2013. Korm. rendelet 6. mellékletében felsorolt pedagógus (pl. óvodapedagógus) munkakörben foglalkoztatottak jogosultak.Az óvodavezető vezetői feladatát nem munkakörként, hanem vezetői megbízás alapján látja el. Ez azt jelenti, hogy a kinevezés szerinti munkakörét (az óvodapedagógus munkakört) megőrzi, vezetői feladatai mellett továbbra is ellátja az abba tartozó feladatokat is. Az Nkt. 5. melléklete meg is határozza, hogy mennyi az intézményvezetők heti tanóráinak, illetve óvoda esetén óvodai foglalkozásainak száma. Ebből következően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4123

2. találat: Pótszabadság nyugdíjasoknak a megváltozott munkaképességre tekintettel

Kérdés: A munkavállaló, aki megváltozott munkaképessége miatt pótszabadságban részesül, betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és nyugdíjasként dolgozik tovább. Ebben az esetben is jár-e neki ez a pótszabadság?
Részlet a válaszból: […]hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján a munkavállaló-egészségi állapota a hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, vagy legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt, vagy-a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, illetve-rokkantsági ellátásban részesül [Mt. 294. § (1) bek. l) pont].A megváltozott munkaképesség tehát alapvetően a komplex minősítés eredményétől függ, amelynek hatályát nem érinti, ha az érintett személy öregségi nyugdíjra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4110

3. találat: Megállapodás a szabadság tárgyévet követő kiadásáról a Kjt. szerint

Kérdés: Aki szociális gondozóként dolgozik, és a Kjt. alapján számítjuk a szabadságát, ami áll egy alap- és egy pótszabadságból az eltöltött évek alapján, ezeknél a dolgozóknál át lehet-e vinni szabadságot megállapodás alapján a következő évre, és ha igen, melyik szabadságot (az alap- vagy a pótszabadságot)? Mivel az Mt. szerint az életkor után járót lehet átvinni, de a Kjt. besorolásánál nincs ilyen.
Részlet a válaszból: […]szólhat [Mt. 123. § (6) bek.]. Ezt a rendelkezést a Kjt. hatálya alatt nem lehet alkalmazni, már csak azért sem, mert a közalkalmazottaknak nem az életkoruk alapján jár pótszabadság, hanem a fizetési fokozatuk szerint [Kjt. 59. § (1) bek. a) pont]. A Kjt. szerint ugyanakkor a felek megállapodhatnak abban, hogy a fizetési fokozat alapján [Kjt. 57. § (1) bek.] és a magasabb vezetői vagy vezetői megbízás alapján [Kjt. 57. § (2) bek.] járó pótszabadságot a munkáltató csak az esedékesség évét követő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4062

4. találat: Órában nyilvántartott pótszabadság átvitele 2021-re

Kérdés: Szabadságátvitellel kapcsolatban szeretnék kérdezni. A szabadságokat a vállalkozás órában tartja nyilván. A vírushelyzet miatt a dolgozóinknak év közben többször módosult a munkaideje. Év végén, megállapodással az átvihető, életkor után járó pótszabadság óráinak számát hogyan kell számolni? Az évre járó életkor után járó szabadság napjainak száma szorozva a december 31. napján érvényes szerződés szerinti munkaidővel? Például, ha 50 éves a dolgozó, akkor 10 nap × 4 óra, ha decemberben 4 órás részmunkaidős (hiszen szabadságnapokról rendelkezik a törvény), vagy ki kell számolgatni egész évben, hogy hány naptári napot volt 2 órás, 4 órás, 5 órás stb., és az életkor után járó pótszabadságokat ez alapján órában meghatározva, maximum azok összege mehet át megállapodással?
Részlet a válaszból: […]rendelkezhetnek, hogy az életkori pótszabadságot elegendő a tárgyévet követő év végéig kiadni [Mt. 123. § (6) bek.]. Ez a megállapodás tehát naptári évente külön megkötendő, ugyanakkor nincs sem írásos formához, sem határidőhöz kötve (akár a tárgyév utolsó napján is lehet ilyen megállapodást kötni).E megállapodás az életkori pótszabadság napban meghatározott mértékére vonatkozik, és nincs jelentősége, hogy az adott évben a munkáltatónál a szabadság elszámolására melyik módszer szerint kerül sor. Tehát a kérdés szerinti példában az 50 éves munkavállalóval 10 munkanap életkori pótszabadság "átviteléről" lehet megállapodni. December 31-én a tárgyévben ki nem adott, átvitt szabadság mértéke nem lehet több, mint az akkor irányadó szerződés szerinti napi munkaidő és az életkori pótszabadság napjainak szorzata. A munkavállaló munkaszerződése szerinti munkaidőnek a szabadság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4061
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Hozzátartozó halála - mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

Kérdés: Meddig vehető igénybe hozzátartozó halála esetén adható pótszabadság 2020-ban?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésre állási kötelezettség alóli mentesülés egyik fajtája, ezért az igénybevételére nem vonatkoznak a szabadság kiadására irányadó szabályok. Azt külön nem írja elő a jogszabály, hogy ezt a két munkanapot milyen határidőn belül lehet igénybe venni. Ezért a választ a jogintézmény rendeltetése alapján kell megadnunk. A szabály célja alapján ezt a két napot a halálesettel kapcsolatos távollétre lehet felhasználni (pl. a temetésre, hagyatéki tárgyalásra). Ha határidő nincs is, ez a rendeltetés behatárolja a felhasználás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3847

6. találat: Pótszabadság föld alatti munkavégzés esetén

Kérdés: Pénzintézetnél dolgozom, a munkavégzés helye egy bevásárlóközpont. Nincs természetes fény, teljesen zárt a rendszer, és természetes szellőzés sincs. Télen-nyáron megy a klíma. Jár a +5 munkanap pótszabadság? Gyakorlatilag úgy érezzük magunkat, mintha a föld alatt lennénk. Semmit nem tudunk a külvilágról egész nap.
Részlet a válaszból: […]pótszabadságra csak az a munkavállaló jogosult, aki állandóan a föld alatt dolgozik, azaz a munkaideje egészét a föld alatt tölti. Ez a pótszabadság alapvetően munkavédelmi célú, és a jogosultság arra épül, hogy a talajszint alatt elhelyezkedő munkahelyen, természetes megvilágítás, szellőzés nélkül eltöltött munkaidő egészségkárosító hatásait kompenzálja. Ezért a "föld alatt" kitételt ennek megfelelően, tágan kell értelmezni, amelybe nemcsak egy bánya, de például egy pincében, alagsorban, mélygarázsban kialakított munkahely is beletartozik.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3814

7. találat: Pedagógus munkaköri pótszabadsága - munkával töltve

Kérdés: A Kjt. 57. §-ának (3) bekezdése szerinti 25 munkanap pótszabadságból 15-öt a munkáltató igénybe vehet. Miként teheti ezt meg? Megteheti-e például, hogy a tantestület egyik tagját dolgoztatja, másokat nem? Nyár elején 3 napra berendeltek, hogy ingyen korrepetáljak egy bukott diákot, miközben kollégáim nyugodtan tölthették a szabadságukat. Mondhattam volna nemet?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatos munkák körét végrehajtási rendelet állapítja meg. A 326/2013. Korm. rendelet 30. §-ának (2) bekezdése szerint továbbképzés, foglalkoztatást elősegítő képzés, a nevelési-oktatási intézmény tevékenységi körébe tartozó nevelés, oktatás, a pedagógiai szakszolgálati intézmény tevékenységi körébe tartozó pedagógiai szakszolgálati tevékenység lehet ilyen, tehát ebbe a körbe a bukott diák korrepetálása is beletartozik. Amennyiben felmerül e körbe tartozó feladat, azt a pedagógus köteles elvégezni a munkaköri pótszabadsága terhére.Ez független attól, hogy más kollégák számára ilyen feladat végzését elrendeli-e a munkáltató. A hátrányos megkülönböztetés kérdése általában nem merülhet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3653

8. találat: Időarányos szabadság számítása

Kérdés: Egyik munkavállalónk április 1-jével lépett be a céghez, de pár nappal később közlekedési balesetet szenvedett, és két hónapig keresőképtelen volt. Hogyan kell ezek alapján megállapítani az őt megillető szabadságot? A munkavállalót életkora alapján két munkanap pótszabadság illeti meg, és egy újszülött gyermeke van.
Részlet a válaszból: […]vagy az életkori pótszabadságot is az előbbiek szerint kell arányosítani. Így az április 1-jén belépő munkavállalónak, aki egy gyermeket nevel, a tárgyévre időarányosan 1,5 nap, felfelé kerekítve két nap szülői pótszabadság és - hasonló számítás alapján - két nap életkori pótszabadság jár [Mt. 121. § (2) bek.]. Megjegyezzük, hogy az apai pótszabadságra egyáltalán nem alkalmazandó az arányosítási szabály [Mt. 121. § (1) bek.]. Ez azt jelenti, hogy a férfi munkavállalót akkor is megilleti az öt (ikrek esetén hét) munkanap pótszabadság, ha a gyermeke születését követő második hónap végéig megszűnik a munkaviszonya [Mt. 118. § (4) bek.]. A természetben igénybe nem vett apai pótszabadságot - az általános szabálynak megfelelően - a munkaviszony megszűnésekor pénzben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3647
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

9. találat: Távolléti díj bérpótlékrészének meghatározása a műszakpótlék tekintetében

Kérdés: Apák pótszabadsága esetén hogyan kell számítani a távolléti díj emelő tételét, ha a munkavállaló az irányadó időszakban a 992 beosztás szerinti munkaórájából 856 órát dolgozott összesen ténylegesen, és ez alatt 260 286 Ft műszakpótlékot kapott?
Részlet a válaszból: […]bérpótlékrészként a vasárnapi pótlékot, a műszakpótlékot, az éjszakai pótlékot és a készenléti, ügyeleti pótlékot kell figyelembe venni. Ezek közül a műszakpótlékot és az éjszakai bérpótlékot csak akkor, ha a munkavállaló az irányadó időszakban legalább a beosztás szerinti munkaideje harminc százalékának megfelelő tartamban műszak- vagy éjszakai bérpótlékra jogosító időszakban végzett munkát.A bérpótlékot az egy órára járó távolléti díj kiszámításánál úgy kell figyelembe venni, hogy az irányadó időszakra kifizetett bérpótlék összegét osztani kell az irányadó időszakban a beosztás szerinti munkaidőben teljesített órák számával (osztószám). Azaz, ha a munkavállaló az irányadó időszakban 856 beosztás szerinti (rendes) munkaórában dolgozott ténylegesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3576
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

10. találat: Pótszabadság csökkenése átsorolás miatt

Kérdés: Az alkalmazásunkban álló közalkalmazott magasabb képesítést szerzett, melyet figyelembe vettünk a közalkalmazotti fizetési osztályba történő besorolás szempontjából, kinevezését ennek megfelelően módosítottuk. Az új, magasabb képesítésnek megfelelően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejét a Kjt. 87/A. §-ának (3) bekezdésében meghatározottak értelmében újraszámoltuk. A fizetési fokozata - amely korábban az alacsonyabb végzettségnek megfelelően került megállapításra, így olyan munkaviszonyoknak az időtartama is beszámításra került, amely alatt a közalkalmazott rendelkezett az alacsonyabb képesítéssel, végzettséggel - az új számítás szerint csökkent. Az átsorolt közalkalmazott sérelmezi, hogy a magasabb végzettség megszerzését és az új, magasabb fizetési osztályba sorolást követően a fizetési fokozatának csökkenésével az ehhez kapcsolódó pótszabadsága is csökkent. Helyesen jártunk-e el, vagy a közalkalmazott pótszabadsága nem lett volna csökkenthető? Eltérhet-e egyoldalúan a munkáltató a pótszabadságra vonatkozó szabályoktól a közalkalmazott javára, illetve köthető-e kollektív szerződés ilyen tartalommal?
Részlet a válaszból: […]ilyetén megállapításához nem kell a közalkalmazott beleegyezése. A Kjt. 57. §-ának (1) bekezdése kimondja: "A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság jár. Az 1. fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg". A fizetési fokozathoz kapcsolódó pótszabadság megállapítására vonatkozóan nincs ettől eltérő szabály, tehát a fizetési fokozat átsorolás miatti csökkenése adott esetben kihat a pótszabadság mértékére is.Ettől a szabálytól a munkáltató egyoldalúan nem térhet el, mivel a Kjt. 2. §-ának (1) bekezdése ezt nem teszi lehetővé: "A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, továbbá kollektív szerződés és közalkalmazotti szabályzat rendezi." A Kjt. nem tartalmaz kivételes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3555

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést