Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott fegyelmi szabályzat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Joghátrány munkavállalói kötelezettségszegésért - szankciók a munkaszerződésben vagy a fegyelmi szabályzatban

Kérdés: Az Mt. szerint, ha nincs kollektív szerződés, a munkaszerződés a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket állapíthat meg. Az adott munkáltatónál nincs kollektív szerződés. Ez azt jelenti, hogy tételesen fel kell sorolni minden egyes munkaszerződésben azt, hogy melyik kötelezettségszegést mivel kívánja sújtani? Ha mindent bele akar foglalni a munkáltató, a munkaszerződés nagyon hosszú lenne. Van lehetőség arra, hogy a munkaszerződés egy pontjában hivatkozik az Mt. 56. §-ára, és rendelkezik arról, hogy kötelezettségszegés esetén hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz a munkáltató, de tételesen nem itt, hanem egy külön (fegyelmi) szabályzatban lenne leírva minden, az eljárási rend, a kötelezettségszegések, amiket a munkáltató szankcionálni kíván, és az értük járó büntetések? Megfelelő-e a munkáltató eljárása, ha az írásban indoklással ellátott hátrányos jogkövetkezményként pénzbírságot kiszabó határozat végén, záradékként szerepel a munkavállaló nyilatkozata, mely szerint a határozatban foglaltakat tudomásul vette, és a pénzbírság munkabéréből történő levonásához hozzájárul? Ez az eljárás megfelel-e az Mt. 161. § (2) bekezdése a) pontjának?
Részlet a válaszból: […]alapbércsökkentés 30%-os mértékben, 3 hónapra).A kérdésben említett fegyelmi szabályzat az Mt. 56. §-ának (1) bekezdésére figyelemmel büntetéseket nem fogalmazhat meg, de a munkaszerződésekben meghatározott hátrányokat konkretizálhatja annak keretei között. Például megállapíthatja, hogy selejtes termék gyártására legfeljebb egyszeri 10%-os alapbércsökkentés szabható ki, míg egész napos igazolatlan távollétre ennek a duplája állapítható meg vagyoni hátrányként. Minden más - azaz például a szankcionálni kívánt kötelezettségszegő magatartások vagy a "fegyelmi eljárás" rendje - meghatározható a fegyelmi szabályzatban is.A munkavállaló a felelősségét megállapító munkáltatói határozattal szemben 30 napon belül fordulhat bírósághoz [Mt. 287. § (1) bek. c) pont]. A keresetindítási jogáról ugyanakkor le is mondhat azt követően, hogy vele a határozatot közölték. Ebben az esetben a határozat bírói úton már nem támadható, és az abban megállapított hátrány végrehajtható.Lényeges, hogy hátrányos jogkövetkezményként csak a munkaviszonnyal összefüggő, annak feltételeit határozott időre módosító szankció állapítható meg [Mt. 56. § (2) bek.]. A munkáltató tehát pénzbírságot nem írhat elő, vagyoni hátrány címén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2130

2. találat: Bércsökkentés - mint szankció?

Kérdés: Munkáltatói rendkívüli felmondás esetén a munkáltató csökkentheti-e a dolgozó munkabérét, ha a munkavállaló hibásan végezte a munkáját? Milyen egyéb szankcióval élhet a munkáltató?
Részlet a válaszból: […]lehet előírni egyéb szankciókat az Mt. 109. §-a alapján, de ezek is csak akkor alkalmazhatók, ha a munkavállaló a fentieknél enyhébb megítélésű, vétkes kötelezettségszegést követ el. A hibás munkavégzésnél - a kérdésben nem szereplő -, a munkavállalói magatartással összefüggésben álló valamennyi körülményre (a vétkesség foka, ismételt hibák, a munkáltató eleget tett-e tájékoztatási kötelezettségének stb.) állapítható meg, hogy a kollektív szerződés alapján kiszabható-e joghátrány, és ha igen, milyen súlyos szankció. Ha a munkáltatónál nem kötöttek kollektív szerződést, akkor az említett egyéb szankciók nem jöhetnek szóba. Ha van kollektív szerződés, akkor abban például előírható, hogy munkavállalói vétkes kötelezettségszegés esetén a munkáltató - a bírói gyakorlat szerint kizárólag határozott időre - csökkentheti a munkavállaló személyi alapbérét. Pénzbírság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 187

3. találat: Fegyelmi szabályzat - büntetésként alapbércsökkentés

Kérdés: Egy munkavállalónkkal szemben a kollektív szerződésben foglalt házi fegyelmi szabályzat szerint 10 százalékos személyialapbér-csökkentést alkalmaztunk két hónapra. Kollektív szerződésünk a munkavállaló bérpótlékait a személyi alapbér százalékában adja meg. Ez azt jelenti, hogy a következő két hónapban a bérpótlékokat is a csökkentett összeg alapján kell kiszámolni? Ráadásul ugyanazon fegyelmi vétség miatt további két munkavállalóval szemben is ezt a büntetést szabtuk ki, de mivel ők nem műszakban dolgoznak, nem is jogosultak bérpótlékra. A munkavállaló azt sérelmezi, hogy "műszakosként" súlyosabb büntetést kapott (több bértől esett el) ugyanazért a vétségért. Érvényesíthet-e valamilyen igényt?
Részlet a válaszból: […]2002/691.) Jelen esetben a személyi alapbér 10 százalékos csökkentése egyben magával vonja a személyi alapbér meghatározott százalékában kifejezett bérpótlékok csökkentését is. Ezért a büntetés a bérpótlékokra jogosult munkavállalót érzékenyebben érinti, mint az azonos cselekményt elkövető két munkatársát. Ez az eljárás önmagában nem jogellenes, feltéve hogy a munkavállalók díjazását azonos súlyú cselekményért azonos arányban csökkenti. A büntetés konkrét összege viszont a munkabér nagysága szerint változik: a magasabb személyi alapbérrel rendelkező, vagy bérpótlékokra is jogosult munkavállaló értelemszerűen nagyobb összegtől esik el. A munkavállaló emiatt akkor léphet fel, ha a fenti eljárás közvetve hátrányos megkülönböztetést valósít meg. Ehhez az Ebktv. szerint az szükséges, hogy a mindenkit arányosan sújtó fegyelmi büntetés valamely védett tulajdonsággal rendelkező személyeket lényegesen nagyobb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 11