Munkahelymegőrző támogatás – 50 fő feletti leépítés esetén


A válság súlyosan érintette vállalatunkat, ezért fokozatos leépítéseket tervezünk, összesen mintegy 80 főtől tervezünk megválni az elkövetkező 1-1,5 évben. Van-e olyan foglalkoztatási célú támogatási eszköz, amellyel elkerülhető lenne az ilyen nagy arányú leépítés?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2010. június 7-én (36. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 696

[…] folyamán olyan csoportos létszámleépítést terveznek végrehajtani, amely az adott térség vonatkozásában jelentősnek tekinthető, a térség munkaerőpiacát rendkívül hátrányosan érinti, és a munkaügyi központ munkahely-megőrzési támogatást indokoltnak tart. A munkaügyi központ forráskiegészítésre irányuló kérelmet az SZMM-hez abban az esetben terjeszthet be, amennyiben olyan munkaadó munkahelymegőrzéséhez szándékozik támogatást nyújtani, amellyel legalább 50 fő munkavállaló munkahelyét hosszú távon meg lehet őrizni. Ez azt jelenti, hogy a munkaadó közvetlenül nem nyújthatja be a kérelmét az SZMM-hez, hanem a 6/1996. MüM rendelet 18/C. §-ában foglalt munkahelymegőrzés támogatása iránt a területileg illetékes munkaügyi központ helyi kirendeltségénél kell kérelmet benyújtania, amennyiben a működésével összefüggő okból munkavállalók munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni. A munkaügyi központ a külön forrás biztosítása iránti kérelmét csak abban az esetben terjesztheti be az SZMM-hez, ha a munkaadó a következő speciális feltételeknek megfelel. A munkaadó a kérelem benyújtásának időpontjában létszámleépítéssel érintett telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámából legalább 50 fő munkavállalót érintő munkaviszony-megszüntetésre irányuló szándékát jelzi, vagy a működési problémákkal küszködő, legalább 50 fő létszámleépítést jelző munkaadó létszámleépítéssel veszélyeztetett vagy felmondás alatt álló munkavállalójának munkaviszonya a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás eredményeként nem szűnik meg, és a továbbfoglalkoztatásra átvett munkavállalók száma az 50 főt eléri vagy meghaladja. A munkaadónak nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a munkavállalóknak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás kétszeres időtartamával megegyező […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.