Munkahelymegőrző támogatás – 50 fő feletti leépítés esetén

Kérdés: A válság súlyosan érintette vállalatunkat, ezért fokozatos leépítéseket tervezünk, összesen mintegy 80 főtől tervezünk megválni az elkövetkező 1-1,5 évben. Van-e olyan foglalkoztatási célú támogatási eszköz, amellyel elkerülhető lenne az ilyen nagy arányú leépítés?
Részlet a válaszából: […] A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM)a 2/2010. (I. 6.) MAT határozat 5. pontja alapján a regionális munkaügyiközpontok (a továbbiakban: munkaügyi központok) részére, a munkaügyi központokáltal decentralizáltan megvalósítandó központi programot indított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Munkahelymegőrző és a munkahelyteremtő beruházási támogatás – összeegyeztethetők?

Kérdés: Munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesültünk, a támogatás folyósítását követő 1 évben továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk áll fenn. Az általunk előre nem látható kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt azonban a munkavállalók foglalkoztatásához munkahely-megőrzési támogatást kérelmezünk a munkaügyi központnál. Összeegyeztethető-e egymással a két támogatás?
Részlet a válaszából: […] A 6/1996. MüM rendelet 18. § (2) bekezdése alapján amunkahelyteremtő beruházási támogatás csak annak a kedvezményezettneknyújtható, aki a munkavállalókat a támogatási igényben megjelölt létszámban aberuházás befejezésétől számított 90 napon belül munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Átmeneti támogatás a válság miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak

Kérdés: A sajtóból értesültünk arról, hogy a pénzügyi és gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások 500 ezer eurós összegű átmeneti támogatásban részesülhetnek. Lehetséges-e ezt a támogatást munkahely-megőrzési célra fordítani? Ha igen, mely jogszabály és milyen feltételekkel rendelkezik erről?
Részlet a válaszából: […] Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1)bekezdése szerinti 85/2004. Korm. rendelet 2009. március 7-étől hatályba lépettIV/A. fejezete tartalmazza a pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmenetitámogatásra vonatkozó általános szabályokat. E szabályokról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 29.

Munkahelymegőrzés támogatása – visszatérítés az állásidő alatt

Kérdés: 2008 augusztusától cégünk 7 munkavállaló egyéves foglalkoztatásához kapcsolódóan munkahely-megőrzési támogatásban részesül. A foglalkoztatási kötelezettségünknek mindeddig eleget tettünk, de tavasszal várhatóan legalább egy hónapra kénytelenek leszünk leállni. Visszakövetelhető-e cégünktől az erre az időszakra kapott munkahely-megőrzési támogatás?
Részlet a válaszából: […] A MüM rendelet 18/C. §-a alapján a munkahelymegőrzéstámogatása annak a munkaadónak nyújtható, aki a működésével összefüggő okból amunkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni.Támogatásként a MüM rendelet szerinti feltételeknek megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.