Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott munkahelymegőrzés támogatása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkahelymegőrző támogatás - 50 fő feletti leépítés esetén

Kérdés: A válság súlyosan érintette vállalatunkat, ezért fokozatos leépítéseket tervezünk, összesen mintegy 80 főtől tervezünk megválni az elkövetkező 1-1,5 évben. Van-e olyan foglalkoztatási célú támogatási eszköz, amellyel elkerülhető lenne az ilyen nagy arányú leépítés?
Részlet a válaszból: […]folyamán olyan csoportos létszámleépítést terveznek végrehajtani, amely az adott térség vonatkozásában jelentősnek tekinthető, a térség munkaerőpiacát rendkívül hátrányosan érinti, és a munkaügyi központ munkahely-megőrzési támogatást indokoltnak tart. A munkaügyi központ forráskiegészítésre irányuló kérelmet az SZMM-hez abban az esetben terjeszthet be, amennyiben olyan munkaadó munkahelymegőrzéséhez szándékozik támogatást nyújtani, amellyel legalább 50 fő munkavállaló munkahelyét hosszú távon meg lehet őrizni. Ez azt jelenti, hogy a munkaadó közvetlenül nem nyújthatja be a kérelmét az SZMM-hez, hanem a 6/1996. MüM rendelet 18/C. §-ában foglalt munkahelymegőrzés támogatása iránt a területileg illetékes munkaügyi központ helyi kirendeltségénél kell kérelmet benyújtania, amennyiben a működésével összefüggő okból munkavállalók munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni. A munkaügyi központ a külön forrás biztosítása iránti kérelmét csak abban az esetben terjesztheti be az SZMM-hez, ha a munkaadó a következő speciális feltételeknek megfelel. A munkaadó a kérelem benyújtásának időpontjában létszámleépítéssel érintett telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámából legalább 50 fő munkavállalót érintő munkaviszony-megszüntetésre irányuló szándékát jelzi, vagy a működési problémákkal küszködő, legalább 50 fő létszámleépítést jelző munkaadó létszámleépítéssel veszélyeztetett vagy felmondás alatt álló munkavállalójának munkaviszonya a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás eredményeként nem szűnik meg, és a továbbfoglalkoztatásra átvett munkavállalók száma az 50 főt eléri vagy meghaladja. A munkaadónak nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja a munkavállalóknak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás kétszeres időtartamával megegyező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 696

2. találat: Munkahelymegőrző és a munkahelyteremtő beruházási támogatás - összeegyeztethetők?

Kérdés: Munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesültünk, a támogatás folyósítását követő 1 évben továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk áll fenn. Az általunk előre nem látható kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt azonban a munkavállalók foglalkoztatásához munkahely-megőrzési támogatást kérelmezünk a munkaügyi központnál. Összeegyeztethető-e egymással a két támogatás?
Részlet a válaszból: […]12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámot együttesen foglalkoztatja. A 6/1996. MüM rendelet szabályai kifejezetten nem zárják ki a munkahelymegőrző támogatásból azt a munkaadót, amelynek másik támogatáshoz - jelen esetben a munkahelyteremtő beruházási támogatáshoz - kapcsolódóan továbbfoglalkoztatási kötelezettsége még nem járt le. Ugyanakkor a munkahelymegőrző támogatás célja nem egyeztethető azzal össze, hogy egy korábbi foglalkoztatási célú támogatásból létrehozott munkahelyek megőrzését szolgálja a munkaadó által - egy másik foglalkoztatási célú támogatás nyújtására kötött hatósági szerződésben - kifejezetten vállalt foglalkoztatási kötelezettség időtartamára. Ebből következően a más támogatásban részesülő és ebből eredően foglalkoztatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 412

3. találat: Átmeneti támogatás a válság miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak

Kérdés: A sajtóból értesültünk arról, hogy a pénzügyi és gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások 500 ezer eurós összegű átmeneti támogatásban részesülhetnek. Lehetséges-e ezt a támogatást munkahely-megőrzési célra fordítani? Ha igen, mely jogszabály és milyen feltételekkel rendelkezik erről?
Részlet a válaszból: […]válság miatt 2008. július 1-jét követően nehéz helyzetbe került munkaadónak nyújtják, így azon vállalkozások nem részesülhetnek e támogatásban, amelyek 2008. július 1-jét megelőzően a 85/2004. Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott rendelkezések szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősültek. A munkaadónak nyilatkoznia kell arról, hogy 2008. január 1-jét követően mekkora összegű de minimis vagy átmeneti támogatásban részesült, és van-e olyan támogatási kérelem, amelynek elbírálása folyamatban van. E nyilatkozatra azért van szükség, mivel az egy vállalkozásnak 2008. január 1-je és 2010. december 31-e között akár átmeneti támogatás jogcímén, akár csekély összegű (de minimis) támogatásként odaítélt támogatás támogatástartalma vállalkozásonként együttesen nem haladhatja meg az 500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatást nyújtó e feltételre felhívja a vállalkozás figyelmét, valamint e feltétel fennállását a támogatás nyújtása előtt ellenőrzi. A támogatási döntés 2010. december 31-éig hozható meg az átmeneti támogatásként nyújtott munkahelymegőrzés támogatása esetében. A korábban munkahelyteremtő, vagy regionális beruházási és foglalkoztatási támogatásban részesülő munkáltató, akinek e támogatásokkal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 385

4. találat: Munkahelymegőrzés támogatása - visszatérítés az állásidő alatt

Kérdés: 2008 augusztusától cégünk 7 munkavállaló egyéves foglalkoztatásához kapcsolódóan munkahely-megőrzési támogatásban részesül. A foglalkoztatási kötelezettségünknek mindeddig eleget tettünk, de tavasszal várhatóan legalább egy hónapra kénytelenek leszünk leállni. Visszakövetelhető-e cégünktől az erre az időszakra kapott munkahely-megőrzési támogatás?
Részlet a válaszból: […]munkavégzésre ténylegesen más munkáltatónál kerül sor, így az Mt. 106. §-ában, 150. §-ában foglalt esetekben, valamint munkaerő-kölcsönzésnél. Amennyiben az említett átmeneti leállás a munkáltató működési körében felmerült okból következik be, a munkavállalót erre a kieső munkaidőre (ún. állásidő) a személyi alapbére illeti meg az Mt. 151. § (4) bekezdése alapján. Állásidőre a MüM rendelet szerint jogszerűen nyújtható támogatás, ezért a munkaadó az erre az időszakra kifizetett támogatás visszatérítésére nem kötelezhető. Arra a körülményre azonban figyelemmel kell lenni, hogy az állásidő alatt csak a munkaadó működésével összefüggésben felmerülő problémák miatti átmeneti jellegű munkavégzési zavarok okán kieső munkaidőt (pl. energiakimaradás, anyaghiány, szállítási nehézségek, csökkenő megrendelések) értjük. Ezzel szemben a munkahelymegőrzés támogatásának nyújtásáról szóló hatósági szerződés megszegését jelenti, ha a munkaadó a foglalkoztatási kötelezettségét egyéb, nem a működési körében felmerülő valamely okból nem teljesíti a támogatás részére történő folyósítása mellett, vagy azt követően, a továbbfoglalkoztatási kötelezettsége fennállása alatt. Ez esetben az Flt. 21. § (3) bekezdése alapján meg kell szüntetni a támogatás további folyósítását, és a munkaadó köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás - késedelmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 312