Jutalékelőleg – visszakövetelhető-e a munkaviszony megszűnése után?


Üzletkötőink díjazását a munkaszerződés részét képező jutalékszabályzat határozza meg. E szabályzat alapján az említett munkakörben dolgozókat szerződéskötési és szerződésgondozási jutalék illeti meg. Megítélésünk alapján a jutalékot előlegként folyósítjuk azzal, hogy amennyiben a szerződés a kötéstől számított egy éven belül megszűnik, akkor az előlegként folyósított jutalékot az üzletkötőnek vissza kell fizetnie. Egyik volt munkavállalónkkal vitában állunk. Arra hivatkozva nem fizeti vissza felszólításunkra a jutalékelőleget, hogy a kérdéses összeghez tartozó szerződések már az ő munkaviszonyának megszűnése után szűntek meg, és nem volt módja, hogy a kapcsolatot a biztosítást kötőkkel fenntartsa. Alapos-e az érvelése?


Megjelent a Munkaügyi Levelekben 2008. június 9-én (2. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 33

[…] a jutalék­előleget. A munkáltató és a munkavállaló között – a kérdésben foglaltak szerint – a munkaszerződés részét képező és elfogadott jutalékszabályzat alapján csak jutalékelőleget fizettek az üzletkötőnek, és ebben az esetben a Legfelsőbb Bíróság által kialakított ítélkezési gyakorlat szerint (BH 1992.140.) a jutalékelőleget az általános elévülési időn belül követelheti vissza a munkáltató, ha egy éven belül a jutalék tárgyát képező szerződések megszűntek. Miután a jutalékszabályzat nem tartalmazott különös rendelkezést az üzletkötők munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatban, […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.