Közalkalmazott nyugdíjazásakor fizetendő járandóságok

Kérdés: Határozatlan időre kinevezett közalkalmazottunk jövő márciusban jogosult lesz a 40 éves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi nyugdíjra, és szeretné is erre tekintettel kérni a felmentését. A munkáltatót ilyenkor - tekintettel a nyugdíjazásra - milyen fizetési kötelezettségek terhelik? Jár-e felmentési idő, végkielégítés és jubileumi jutalom? Van-e mód az így nyugdíjba vonult közalkalmazott további foglalkoztatására, és ha igen, milyen fizetéssel?
Részlet a válaszából: […] ...nő azt írásban kérelmezi [Kjt. 30. § (1) bek. f) pont, Tny. 18.§ (2a) bek.]. Ilyen esetben a közalkalmazott a Kjt. alkalmazásában nyugdíjasnakminősül [Kjt. 37/B. § (3) bek. b) pont]. Nem jár végkielégítés aközalkalmazottnak, ha legkésőbb a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Nyugdíj melletti jövedelemkorlátozás

Kérdés: Társaságunk egy fő nyugdíjast foglalkoztat, aki 1950-ben született (60 éves elmúlt), és 2005 decemberében, 5 év korkedvezménnyel előrehozott öregségi nyugdíjba vonult, és így a nyugdíj mellett dolgozik jelenleg is. Két kérdésünk van: Vonatkozik-e rá is, hogy 2011. január 1-jétől nyugdíja mellett csak a minimálbér 18-szorosáig lehet jövedelme úgy, hogy a nyugdíjat is kapja? Információnk szerint a 2008 előtt nyugdíjba vonulókra nem vonatkozik a korlátozás. Milyen jogszabály írja elő a nyugdíj melletti jövedelemkorlátozást?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíj melletti jövedelemkorlátozásról a Tny. 83/B. §-arendelkezik. A szabály értelmében, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nemtöltött személy- előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregséginyugdíjban vagy- korkedvezményes nyugdíjbanrészesül, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.