Kollektív felelősség a munkaviszonyban

Kérdés: Felháborítónak tartottam a munkahelyemen dolgozó felettesem kollektív büntetéssel való fenyegetését. Szerintem ilyen megalázó fegyelmezés 2016-ban törvénysértő! Ha igazam van, kérem, legyenek szívesek az Mt. ide vonatkozó szabályait leírni!
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint a munkavállaló fegyelmi és kártérítési felelőssége is az egyéni, vétkes (felróható) kötelezettségszegésre épül [Mt. 56. § (1) bek., 179. § (1) bek.]. A munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a munkavállalóval szemben a felelősségre vonás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 28.

Hátrányos jogkövetkezmény vagy munkáltatói kárigény

Kérdés: Egyik üzemünkben állandó gondot jelent, hogy a férfiöltözőben a szekrényeket összefirkálják a munkavállalók. A feliratokat viszonylag könnyű eltávolítani, de úgy tűnik, amíg valamilyen hatásos szankciót nem alkalmazunk, nem marad abba a firkálás. Van kollektív szerződésünk, amely szabályozza a fegyelmi eljárást is. Arra gondoltunk, hogy mivel nem tudjuk pontosan megadni, kik az elkövetők, firkálás észlelése esetén az adott műszakban dolgozó összes férfi kollégára 50%-os havi mozgóbér-csökkentést szabunk ki. Ezt a büntetést - maximum egy hónapra - megengedi a kollektív szerződés. Lehetséges ez a Munka Törvénykönyve alapján?
Részlet a válaszából: […] ...foglalteljárási szabályok mellett a munkáltató kötelezettsége bizonyítani, hogy azeljárás alá vont munkavállaló valóban vétkes kötelezettségszegést követett el(Mt. 109. §). Az egyéni felelősséget nem vizsgáló, kollektív felelősségrevonásra tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.