Képernyő előtti munka - az üzemorvosi vizsgálat elmaradásának következménye

Kérdés: Amennyiben a munkáltató éveken keresztül elmulasztja az üzemorvosi vizsgálat elvégeztetését, és a munkavállaló a képernyő előtti munkavégzés miatt a látásának romlását állítja, akkor felelhet ezért a munkáltató?
Részlet a válaszából: […] ...keletkezett okiratok tartalmát [Pp. 522. § (1) bek. a) pont].A foglalkoztatás-egészségügyi orvosi vizsgálatok elmaradása így a kárfelelősségi jogalap megállapítása körében eshet a munkáltató terhére. Ha pedig a jogalap megáll, akkor kimentési ok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Munkáltató által szükséghelyzetben okozott kárért való felelősség

Kérdés: A munkahelyen tűz ütött ki, és a hatékony oltás érdekében a munkavállalókat haladéktalanul ki kellett menekíteni. Az öltöző megmenekült ugyan, de a tűzoltás során teljes mértékben eláztak az ott tárolt ruhák és táskák, a bennük lévő értékekkel együtt. Több munkavállalónak is nagyobb mértékű kára keletkezett, különösen a tönkrement mobiltelefonok miatt. A munkáltató mennyiben felel ezekért a károkért?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkat. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy- a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia, és nem volt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 15.