Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott orvosi vizsgálat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Képernyő előtti munka - az üzemorvosi vizsgálat elmaradásának következménye

Kérdés: Amennyiben a munkáltató éveken keresztül elmulasztja az üzemorvosi vizsgálat elvégeztetését, és a munkavállaló a képernyő előtti munkavégzés miatt a látásának romlását állítja, akkor felelhet ezért a munkáltató?
Részlet a válaszból: […]bek.].Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat minden munkaviszony esetében kötelező, a képernyő előtti munkavégzés esetén pedig évente időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot is végeztetni kell [33/1998. NM rendelet 4. § (1) bek. a) pont, 6. § (1) bek. e) pont].A munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégeztetésének nincs szerepe a munkáltató felelősség alóli kimentésében; a munkavállaló viszont a felelősség jogalapjának megállapításához köteles a kár (a látás megromlása) mellett azt is bizonyítani, hogy az a munkaviszonyával összefüggésben következett be. Ennek keretében hivatkozhat arra, hogy a munkáltató a munkavédelmi kötelezettségének nem tett eleget, és emiatt azok a dokumentumok, amelyek az egészségi állapotát, illetve annak változását igazolhatnák, nem állnak rendelkezésre - azaz bizonyítási szükséghelyzet áll fenn [Pp. 265. § (2) bek. b) pont]. Munkaügyi perben általában is a munkáltatónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3346

2. találat: Alkalmassági vizsgálat felülvéleményezése

Kérdés: Erdész, vadász munkakörben dolgozom egy állami cégnél. Lejárt a munkaköri alkalmasságim, ideértve a pszichológiai alkalmasságit is. A cég telephelyén kezembe nyomtak egy elsőfokú pszichológiai alkalmassági vizsgálatra vonatkozó beutalót. Azt az utasítást kaptam, hogy ha végeztem, menjek be az üzemorvoshoz is. A pszichológiai alkalmassági vizsgálat eredményeként "véglegesen nem alkalmas" minősítést kaptam. A vizsgáló személy annyit mondott, romlottak a gyorsaságiteszt-eredményeim. Amikor az üzemorvos behívott, a rendelőben a munkáltatóm egyik képviselője is jelen volt. Az üzemorvos jelenlétében elkezdte forszírozni, hogy miért nem sikerült a pszichológiai alkalmassági vizsgálat. Kérdésére elmondtam, valószínűleg azért, mert nagyjából egy hete két nagy megrázkódtatás érte a családunkat: a lányunkat elütötték a zebrán, másnap pedig az autómat totálkárosra törték, mindezek miatt elég feszült vagyok. Ezt követően aláíratott velem egy papírt, miszerint nem kezdeményezem a másodfokú pszichológiai alkalmassági vizsgálatot. Azt állította, úgysem fog sikerülni. Ezt követően az üzemorvosi vizsgálaton két hónapra ideiglenes alkalmasságit kaptam azzal a feltétellel, hogy a háziorvos beutal fül-orr-gégészeti, neurológiai, illetve pszichiátriai vizsgálatra. Miután távoztam, felhívta a munkahelyi vezetőmet, és közölte vele, biztos ittas voltam az autóbaleset alkalmával, és a pszichológiai alkalmassági vizsgálat is azért nem sikerült, mert iszom. A családom bátorítására fellebbeztem, amit személyes sértésnek vett. Milyen jogok illetnek meg az eljárásban a munkaköri alkalmasságot, illetve a betegjogokat rendező jogszabályok alapján? Kihez fordulhatok jogorvoslatért, és mire hivatkozzak?
Részlet a válaszból: […]személy minősül, akinek alkalmatlanságát az orvosi, illetve a pszichológiai alkalmassági vizsgálat során a vizsgálatot végző szerv megállapította. Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára pedig az a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező személy alkalmatlan, akinek a lőfegyver tartására való alkalmatlanságát az orvosi vizsgálatot végző szerv megállapította [22/1991. NM rendelet 5. § (1)-(1a) bek.]. Az orvosi alkalmassági vizsgálat során alkalmatlannak kell minősíteni azt a személyt, aki a 22/1991. NM rendelet 1. számú mellékletének I. pontjában szereplő megbetegedések bármelyikében szenved. Erre csupán azért utalunk, mert a kérdésben említett állítólagos alkoholfogyasztás okán - melyet értelemszerűen nem tudunk megítélni - szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a lőfegyver megszerzését és tartását, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatát külön mérlegelés nélkül kizáró egészségi oknak minősül az alkoholizmus fennállása [22/1991. NM rendelet 5. § (2) bek.].Noha az erre való hivatkozás sikerét megítélni teljes bizonyossággal nem tudjuk, de a vizsgálatot megelőző egy hétben történt, Ön által vázolt komoly családi gondokra, és az egészségi állapotának ezekre tekintettel előálló kedvezőtlen változására figyelemmel nem kizárt, hogy alappal lehetne hivatkozni a 22/1991. NM rendelet 3. §-ának (2) bekezdésére, melynek értelmében nem végezhető el az egészségi alkalmassági vizsgálat például akkor, ha annak eredményét hátrányosan befolyásoló egyéb egészségi állapot áll fenn, egészen annak megszűnéséig. Az elsőfokú orvosi vélemény felülvéleményezését a vizsgált személy írásban kérheti a vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül az orvosi alkalmasságot első fokon vizsgáló szervtől. Az elsőfokú pszichológiai megállapítás felülvéleményezését a pszichológiai vizsgálatra beutaló szervtől kell kérni. A pszichológiai alkalmassági véleménnyel szemben benyújtott felülvéleményezési kérelem esetén az orvosi alkalmasságot első fokon vizsgáló szerv a vizsgált személyt másodfokú pszichológiai alkalmassági vizsgálatra utalja be, majd - az elvégzett vizsgálat eredményétől függően - a korábbi alkalmassági véleményt törli, vagy azt változatlanul fenntartja. Az orvosi alkalmassági véleménnyel szemben benyújtott felülvéleményezési kérelmet az orvosi alkalmasságot első fokon vizsgáló szerv az ún. egészségügyi vizsgálati lap egy példányának megküldésével haladéktalanul továbbítja a másodfokon eljáró szervhez, és a vizsgált személy részére kiállítja az orvosi beutalót. Ha az elsőfokú pszichológiai megállapítás felülvéleményezését kérték, a másodfokú pszichológiai vizsgálatra a beutalót az orvosi alkalmasságot másodfokon vizsgáló szerv adja ki [22/1991. NM rendelet 9. § (1)-(4) bek.]. Az orvosi alkalmassági vizsgálatot másodfokon általános szabály szerint a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló jogszabály[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3146

3. találat: Autóbusz-vezető munkaköri alkalmassága

Kérdés: Autóbusz-vezető elsőfokú munkaköri alkalmassági vizsgálaton alkalmatlan minősítést kaptam. Az orvos az alvási apnoém miatt adta ezt a véleményt. A törvény szerint viszont végezhetek munkát évenkénti orvosi felülvizsgálattal és megfelelő eredménnyel. Ezeknek a kritériumoknak megfeleltem, és ezt ambuláns kezelőlapommal igazoltam. A laboreredményeim és a látásom jók. Talán a túlsúlyom lenne az ok? (179 cm magas és 106 kg vagyok.) Vezethetek-e tömegközlekedésben autóbuszt?
Részlet a válaszból: […]megváltoztatásához is orvosi vizsgálat szükséges. A 33/1998. NM rendelet 12. §-a alapján, ha a munkavállaló a munkaköri alkalmasság elsőfokú véleményével nem ért egyet, az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül a "Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra" elnevezésű nyomtatványon kérheti a munkaköri, illetve szakmai alkalmasság másodfokon történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3018

4. találat: Üzemorvosi vizsgálat elmulasztása

Kérdés: A munkáltató milyen jogi eszközökkel élhet abban az esetben, ha a munkavállaló részére egy meghatározott időpontot állapít meg a kötelező üzemorvosi vizsgálat elvégzésére vonatkozóan, de a munkavállaló a részére többször megadott időpontban sem megy el a vizsgálatra, és az adott időpontban nem volt részére távollét (szabadság) engedélyezve? Amennyiben az orvosi alkalmassági igazolás lejárt, a munkáltató az ezt követő naptól élhet-e a fizetés nélküli szabadság mint egyoldalú nyilatkozat intézményével?
Részlet a válaszból: […]időben. A kötelezettségszegését pedig súlyosbítja, hogy a vizsgálat megszervezése költséget jelent a munkáltatónak, elmaradása pedig a további foglalkoztatás akadálya. Erre tekintettel a vizsgálaton menthető indok nélkül meg nem jelent munkavállalóval szemben - ha ennek egyéb feltételei fennállnak - jogszerűen alkalmazható az Mt. 56. §-a szerinti egyéb hátrányos jogkövetkezmény, illetve a munkaviszony megszüntetésének is helye lehet. Ennek lehetséges jogcíme a munkavállaló magatartásával indokolt felmondás, vagy - a körülmények különös súlyára tekintettel - akár azonnali hatályú felmondás is [Mt. 66. § (2) bek, 78. § (1) bek.]. A jelen ügyben az azonnali hatályú felmondás azért is megalapozott lehet, mert a kérdés szerint a munkavállaló a vizsgálatot többször is elmulasztotta, indok nélkül. A munkáltató mindemellett - akár a munkaviszony megszüntetésével párhuzamosan - a munkavállalóval szemben érvényesítheti az elmaradt vizsgálatból és a munkavállaló foglalkoztatásának tilalmából eredő költségeit, kárát [Mt. 179. § (1) bek.].Fizetés nélküli szabadságot a munkáltató - foglalkoztatási kötelezettségére tekintettel [Mt. 51. § (1) bek.] - egyoldalúan soha nem alkalmazhat. Itt azonban arról van szó, hogy a munkakörre való alkalmasság megállapítása hiányában a munkavállaló az adott munkakörben nem foglalkoztatható. A törvény szerint pedig a munkavállaló mentesül rendelkezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2367

5. találat: Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Kérdés: Játék-, ajándék-, illatszerbolthoz követelmény-e az egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégeztetése?
Részlet a válaszból: […]vizsgálat részletes szabályait a 33/1998. NM rendelet határozza meg. E szerint ún. előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni - egyebek mellett - a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően [33/1998. NM rendelet 4. § (1) bek. a) pont]. A vizsgálat csak akkor mellőzhető, ha a munkavállalót azonos munkakörben, ismételten foglalkoztatják, és munkakörénél fogva időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra nem kötelezett, valamint nem járványügyi érdekből kiemelt munkakörben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1214
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Betegség kezeltetése munkaidőben - kötelező orvosi vizsgálat?

Kérdés: Munkaidőben rendszeres orvosi ellenőrzésre jár cukorbeteg munkavállalóm. A diabetológiai ambulancián kéthetente/havonta sokszor egy egész délelőttöt eltölt. Valóban mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alól, és jogosan tart igényt a kieső időre járó távolléti díjra?
Részlet a válaszból: […]megtérítése szempontjából mely vizsgálatokat szükséges kötelező orvosi vizsgálatnak tekinteni. Az állásfoglalás b.) pontja értelmében csak azon vizsgálatokon eltöltött időtartam alatt mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alól, amelyeken a munkavállaló egészségi állapotától függetlenül, jogszabály rendelkezése alapján köteles megjelenni (pl. tüdőszűrés, munkaköri alkalmassági vizsgálat, terhességgel összefüggő orvosi vizsgálat). A beteg munkavállaló megvizsgálásához, illetőleg rendszeres kezeléséhez szükséges vizsgálat viszont nem minősül kötelező orvosi vizsgálatnak akkor sem, ha a vizsgálat lefolytatása csak a munkavállaló munkaidejének terhére oldható meg. A diabetológiai ambulancián a rendszeres orvosi vizsgálatok idején történő távolmaradás ugyan igazolt távollétnek minősül, azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 108