Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott mezőgazdasági idénymunka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérpóték mezőgazdasági idénymunkában

Kérdés: A mezőgazdasági idénymunkában a munkavállalónak a munkavégzésre milyen bérpótlékok járhatnak?
Részlet a válaszból: […]Munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezett munkavállalót 100 százalékos bérpótlék illeti meg. Ez a szabály alkalmazandó a mezőgazdasági idénymunkában dolgozókra is, miután az Mt. fentebb hivatkozott 203. §-ának (1) bekezdése a munkaszüneti napi foglalkoztatásra irányadó rendelkezés alkalmazását nem zárja ki. Így a munkaszüneti napi pótlék e munkavállalókat is megilleti. Ugyanez a bérpótlék jár a húsvét- vagy pünkösdvasárnap, illetve a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén [Mt. 140. § (2)-(3) bek.].Ugyancsak értelmezhető a 15 százalékos éjszakai és a 30 százalékos műszakpótlék is az egyszerűsített foglalkoztatásban. Előbbi akkor jár, ha műszakpótlékra a munkavállaló nem jogosult, de 22 és 6 óra között egy órát meghaladó tartamban dolgozik (Mt. 142. §); utóbbi a 18 és 6 óra közötti munkavégzésre abban az esetben, ha havonta a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van (Mt. 141. §). Megilletheti a munkavállalót a rendkívüli[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3633

2. találat: Mezőgazdasági idénymunka pótlékai

Kérdés: Az egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül mezőgazdasági idényjellegű foglalkoztatott munkavállalóknak, amikor szombaton, vasárnap vagy ünnepnap dolgoznak, kell-e pótlékot adni és mennyit? Az ilyen napra fizetett napi munkadíj maximum hány forint lehet? Ugyanakkor arra is szeretnék választ kapni, hogy az ilyen foglalkoztatottaknak jár-e szabadság, ha igen, miként kell azt számolni?
Részlet a válaszból: […]Amennyiben a munkavállaló vasárnap végez rendes munkaidőben munkát, akkor - mivel a vasárnapi pótlék az Mt. 101. §-ára visszautaló szabályként került meghatározásra, ezt a szakaszt viszont nem kell alkalmazni - a mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatott munkavállalónak az 50%-os vasárnapi pótlék sem jár [Mt. 140. § (1) bek.].A munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezett munkavállalót száz százalék bérpótlék illeti meg. Ez a szabály alkalmazandó a mezőgazdasági idénymunkában dolgozókra is, tehát a pótlék őket is megilleti. Ugyanez a bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, illetve a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén [Mt. 140. § (2)-(3) bek.]. Amennyiben a munkavállaló szombaton, vasárnap vagy munkaszüneti napon - mint heti pihenőnapon/pihenőidőben - rendkívüli munkavégzés keretében dolgozik, részére 100% bérpótlék, vagy 50%[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1526

3. találat: Családtag mezőgazdasági idénymunkára történő foglalkoztatása

Kérdés: Mezőgazdasági idénymunkánál az egyenes ági rokont mint egyszerűsített foglalkoztatottat be kell-e jelenteni, kell-e utána társadalombiztosítási járulékokat fizetni?
Részlet a válaszból: […]valósul meg a munkaviszony legfontosabb ismérve: a munkaerő áruba bocsátása. Ez a fajta munkavégzés nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt, tehát a segítő családtag után járulékokat sem kell fizetni. A Tbj-tv. 4. § g) pontja alapján segítő családtag: az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagjának közeli hozzátartozója, aki a vállalkozásban személyesen és díjazás ellenében - nem munkaviszony keretében - munkát végez, kivéve a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Ez esetben, mivel nem munkaviszonyról van szó, az Efo-tv. nem alkalmazható, így annak szabályai szerint bejelenteni sem lehet a hozzátartozót. Ugyanakkor, ha a munkavégzés túlmutat a szívességi munka keretein, illetve az ellenérték fejében történik, úgy - a fentiekkel ellentétben - a közeli hozzátartozók foglalkoztatása tekintetében az Efo-tv. általános szabályai lesznek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1014