Közcélú foglalkoztatott - a hozzájárulás visszakövetelhetősége

Kérdés: Építési vállalkozóként a nyári árvízben károsodott ingatlanok helyreállításában vettünk részt. Utóbb felmerült, hogy az általunk határozott ideig foglalkoztatott személyek közül volt olyan, aki közcélú munka keretében állítólag nem lett volna foglalkoztatható, mert időközben álláskeresési támogatásra szerzett jogosultságot. Erről a munkaszerződés megkötésekor és azt követően a munkaviszony fennállása alatt sem volt tudomásunk. Visszakövetelhe­tik-e az érintett személy(ek) munkabéréhez és járulékaihoz adott önkormányzati hozzájárulást tőlünk?
Részlet a válaszából: […] ...is foglalkoztatható, aki éppen a folyamatban lévő közcélúfoglalkoztatásából eredően szerzi meg az álláskeresési támogatásra(álláskeresési járadékra vagy álláskeresési segélyre) való jogosultságot.Ugyanis az Flt. alapján mind az álláskeresési segélyre,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Rendelkezésre állási támogatás

Kérdés: Önkormányzatként évente közfoglalkoztatási tervet kell készítenünk. Ebben tudomásunk szerint 2009. január 1-jétől fel kell tüntetni a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyeket. A nyilvántartott álláskeresők közül kik, és milyen feltételekkel részesülhetek rendelkezésre állási támogatásban?
Részlet a válaszából: […] ...a Szoctv. 33. §-a szerinti feltételekfennállása esetén meg kell állapítania az aktív korúak ellátását. (Errejellemzően az álláskeresési járadék, illetve álláskeresési segély folyósításiidejének kimerítését követően kerülhet sor.) További feltétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.