Köztisztviselői besorolás – a közhasznú munkavégzés beszámítása

Kérdés: Polgármesteri hivatalnál dolgozó köztisztviselő esetében, amennyiben ezt megelőzően két évig (2006-2007) közhasznú munkavállalói munkaszerződése volt ugyanezen polgármesteri hivatallal, ez a két év beleszámít-e a besorolásnál, illetve a jubileumi jutalomnál?
Részlet a válaszából: […] ...hogy 2010. december 31-ével megszűnt a közhasznú munkavégzés, a közmunkaprogram, valamint a közcélú munka lehetősége, a közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-jétől egységes közfoglalkoztatási rendszert vezettek be.A Kttv. 150....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Közcélú foglalkoztatott – a hozzájárulás visszakövetelhetősége

Kérdés: Építési vállalkozóként a nyári árvízben károsodott ingatlanok helyreállításában vettünk részt. Utóbb felmerült, hogy az általunk határozott ideig foglalkoztatott személyek közül volt olyan, aki közcélú munka keretében állítólag nem lett volna foglalkoztatható, mert időközben álláskeresési támogatásra szerzett jogosultságot. Erről a munkaszerződés megkötésekor és azt követően a munkaviszony fennállása alatt sem volt tudomásunk. Visszakövetelhe­tik-e az érintett személy(ek) munkabéréhez és járulékaihoz adott önkormányzati hozzájárulást tőlünk?
Részlet a válaszából: […] ...részt vevő vállalkozó jelzi az önkormányzatnak amunkaerőigényét a szükséges létszám, iskolai végzettség, valamint afoglalkoztatás tervezett időtartama megjelölésével. A 238/2010. Korm. rendelet3. § (6) bekezdése alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Közcélú munka – ki lehet munkáltató?

Kérdés: Nem önkormányzati tulajdonú, azonban az önkormányzat által megbízott gazdálkodó szervezetként közcélú munka keretében foglalkoztathatunk-e közmunkásokat olyan feladatokra, mint például csatornázás és belvízmentesítés? Milyen időtartamban vonhatók be közcélú foglalkoztatásba, és milyen mértékű juttatásban kell őket legalább részesíteni?
Részlet a válaszából: […] A Szoctv. 36. § (1) bekezdése alapján a közcélú munkamegszervezése a települési önkormányzat feladata, azonban ezt társulás vagy másszervezet útján is végeztetheti. A közcélú munkavégzés lényege, hogy keretébentelepülési önkormányzati feladat kerül ellátásra, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Rendelkezésre állási támogatás

Kérdés: Önkormányzatként évente közfoglalkoztatási tervet kell készítenünk. Ebben tudomásunk szerint 2009. január 1-jétől fel kell tüntetni a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyeket. A nyilvántartott álláskeresők közül kik, és milyen feltételekkel részesülhetek rendelkezésre állási támogatásban?
Részlet a válaszából: […] ...megkötött álláskeresésimegállapodásba foglaltakat, illetőleg közmunkában, közhasznú munkában vagyközcélú munkában (együtt: közfoglalkoztatásban) vesz részt. Az említettálláskeresőt rendelkezésre állási támogatás arra az időtartamra illeti meg,amikor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.