Köztisztviselői besorolás – a közhasznú munkavégzés beszámítása

Kérdés: Polgármesteri hivatalnál dolgozó köztisztviselő esetében, amennyiben ezt megelőzően két évig (2006-2007) közhasznú munkavállalói munkaszerződése volt ugyanezen polgármesteri hivatallal, ez a két év beleszámít-e a besorolásnál, illetve a jubileumi jutalomnál?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 8. §-ának (5) bekezdése az egyes munkavégzésre irányuló jogviszonyok – így különösen a munkaviszony – beszámításáról rendelkezik a köztisztviselők besorolásánál. A 2010. december 31-ig hatályos Flt. 16/A. §-a értelmében a közhasznú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Közcélú foglalkoztatott – a hozzájárulás visszakövetelhetősége

Kérdés: Építési vállalkozóként a nyári árvízben károsodott ingatlanok helyreállításában vettünk részt. Utóbb felmerült, hogy az általunk határozott ideig foglalkoztatott személyek közül volt olyan, aki közcélú munka keretében állítólag nem lett volna foglalkoztatható, mert időközben álláskeresési támogatásra szerzett jogosultságot. Erről a munkaszerződés megkötésekor és azt követően a munkaviszony fennállása alatt sem volt tudomásunk. Visszakövetelhe­tik-e az érintett személy(ek) munkabéréhez és járulékaihoz adott önkormányzati hozzájárulást tőlünk?
Részlet a válaszából: […] ...Korm. rendelet 3. § (4)bekezdése alapján megteszi a szükséges intézkedéseket a munkaszerződésmegkötése érdekében, valamint a munkaviszony létesítése előtt megállapodást köta vállalkozóval. E megállapodás tartalmazza többek között a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Közcélú munka – ki lehet munkáltató?

Kérdés: Nem önkormányzati tulajdonú, azonban az önkormányzat által megbízott gazdálkodó szervezetként közcélú munka keretében foglalkoztathatunk-e közmunkásokat olyan feladatokra, mint például csatornázás és belvízmentesítés? Milyen időtartamban vonhatók be közcélú foglalkoztatásba, és milyen mértékű juttatásban kell őket legalább részesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...lehetőség vanközcélú munkavégzés keretében.A Szoctv. 36. § (4) bekezdése alapján közcélú munkavégzésrehatározott idejű munkaviszonyt kell létesíteni. A közcélú munkavégzésreirányuló munkaszerződést munkáltatóként nem kizárólag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.