Közcélú munka - ki lehet munkáltató?

Kérdés: Nem önkormányzati tulajdonú, azonban az önkormányzat által megbízott gazdálkodó szervezetként közcélú munka keretében foglalkoztathatunk-e közmunkásokat olyan feladatokra, mint például csatornázás és belvízmentesítés? Milyen időtartamban vonhatók be közcélú foglalkoztatásba, és milyen mértékű juttatásban kell őket legalább részesíteni?
Részlet a válaszából: […] A Szoctv. 36. § (1) bekezdése alapján a közcélú munkamegszervezése a települési önkormányzat feladata, azonban ezt társulás vagy másszervezet útján is végeztetheti. A közcélú munkavégzés lényege, hogy keretébentelepülési önkormányzati feladat kerül ellátásra, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.
Kapcsolódó címke:

Rendelkezésre állási támogatás

Kérdés: Önkormányzatként évente közfoglalkoztatási tervet kell készítenünk. Ebben tudomásunk szerint 2009. január 1-jétől fel kell tüntetni a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyeket. A nyilvántartott álláskeresők közül kik, és milyen feltételekkel részesülhetek rendelkezésre állási támogatásban?
Részlet a válaszából: […] ...nem vesz részt éstáppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy olyan képzésben részesül,amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást nem állapították meg.A rendelkezésre állási támogatásra való jogosultságról azaktív korúak ellátásáról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.