Képzés - visszatéríthető a költsége?

Kérdés: Cégünknél belső képzéseket tartunk, ahol olyan ismereteket szerezhetnek a dolgozók, amelyeket konkurens cégeknél is fel tudnak használni, illetve nyelvismeretük is bővül. Megítélésünk szerint, ha ezeket az ismereteket a munkaviszony megszűnése után volt alkalmazottunk továbbhasznosítja, akkor ezért legalább a képzés költségeit indokolt lenne visszafizetnie. Beírható-e ilyen kötelezettség a munkaszerződésébe?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben két jogintézmény keveredik: a munkavállaló -tanulmányi szerződés vagy munkáltatói kötelezés alapján - folytatott képzése ésa versenytilalmi kikötések. Az Mt. 103. § (4) bekezdése szerint a munkavállaló- munkabérének és költségeinek megtérítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Tandíj-finanszírozás - a szakképzési hozzájárulás terhére?

Kérdés: Ha egy dolgozónkat felsőfokú oktatási intézményben szeretnénk tovább képezni, akkor van-e lehetőségünk arra, hogy a szakképzési hozzájárulás terhére finanszírozzuk a tandíját? Ha van rá mód, akkor hol tudhatjuk meg, milyen konkrét lépéseket kell tenni ennek érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szabályaiszerint a képzési költségek teljes összegét a munkáltató állja -, vagy amunkavállalóval az Mt. szabályai szerint kötött tanulmányi szerződés alapján,és/vagy felnőttképzési szerződés alapján, melyben a munkavállaló az őt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.