Képzés - visszatéríthető a költsége?

Kérdés: Cégünknél belső képzéseket tartunk, ahol olyan ismereteket szerezhetnek a dolgozók, amelyeket konkurens cégeknél is fel tudnak használni, illetve nyelvismeretük is bővül. Megítélésünk szerint, ha ezeket az ismereteket a munkaviszony megszűnése után volt alkalmazottunk továbbhasznosítja, akkor ezért legalább a képzés költségeit indokolt lenne visszafizetnie. Beírható-e ilyen kötelezettség a munkaszerződésébe?
Részlet a válaszából: […] ...vissza a munkáltató által adott támogatás,ha a munkavállaló megsérti a szerződés valamely rendelkezését. A kérdésbenszereplő munkaszerződéses kikötés jogellenes, és mint ilyen, semmis.Más kérdés, hogy az Mt. 3. § (5)-(6) bekezdése szerint amunkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Kötelező nyelvi képzés - előírható-e a munkavállalóknak?

Kérdés: Kötelezhetem-e a munkavállalóimat arra a nyelvi képzésre, amit a cégem munkaidőben a telephelyén biztosítana? Görögországi érdekeltségünkre tekintettel szeretném, ha 10-15 munkavállaló elsajátítaná a görög nyelvet, azonban tisztában vagyok a nyelv nehézségeivel (pl. más betűk). Hol kell előírnom a kötelező képzést (a munkaköri leírásban, a munkaügyi szabályzatban stb.)?
Részlet a válaszából: […] ...a könyveket, valamint a tanulmányokon való részvételés a vizsgák előtti felkészülési időre járó munkaidő-kedvezmény időtartamára amunkaszerződés szerinti egyébként járó díjazást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.