Kötelező képzés – éjszakai munka mellett?

Kérdés: Heti 40 órás munkaidőkerettel, állandó éjszakás beosztásban (06-18 óráig) dolgozó munkavállalónkat a munkaidőkereten felül – számára ingyenesen – nappal kötelezhetjük-e a munkaköréhez szükséges tanfolyam elvégzésére? Minősülhet-e ez rendkívüli munkavégzésnek?
Részlet a válaszából: […] ...ha ez személyi vagy családi körülményei­re tekintettel reáaránytalanul sérelmes." Ilyen esetben a munkáltató utasításának teljesítésemunkavégzésnek minősül, tehát a képzésben való részvétel ideje beszámít amunkaidőbe. Következésképpen jogllenes, ha a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.

Díjazás hétvégi továbbképzésre?

Kérdés: Általános munkarendben dolgozó munkavállalóinkat péntek délután és szombaton továbbképzésre köteleztük. Megilleti-e a munkavállalókat a képzés idejére valamilyen díjazás?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 103. § (4) bekezdése kimondja, hogy a munkavállalóköteles – munkabérének és költségeinek megtérítése mellett – a munkáltató általkijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákatletenni, kivéve ha ez személyi vagy családi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Kötelező nyelvi képzés – előírható-e a munkavállalóknak?

Kérdés: Kötelezhetem-e a munkavállalóimat arra a nyelvi képzésre, amit a cégem munkaidőben a telephelyén biztosítana? Görögországi érdekeltségünkre tekintettel szeretném, ha 10-15 munkavállaló elsajátítaná a görög nyelvet, azonban tisztában vagyok a nyelv nehézségeivel (pl. más betűk). Hol kell előírnom a kötelező képzést (a munkaköri leírásban, a munkaügyi szabályzatban stb.)?
Részlet a válaszából: […] ...részt venni, és az előírt vizsgákatletenni, kivéve ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettelaránytalanul sérelmes. A munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátíttatásafontos munkáltatói érdek, amelynek megvalósítása céljából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.