Nyugdíjasnak minősülés – nő 40 éves szolgálati idővel

Kérdés: Egyik hölgy alkalmazottunknak ebben a hónapban meglett a 40 év szolgálati ideje, így kérte, hogy munkáltatói rendes felmondással szüntessük meg a munkaviszonyát. Helyesen gondoljuk-e, hogy mivel nyugdíjasnak minősül, így nem kell indokolnunk a felmondást?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítással járó jogviszonyban nem áll [Tny. 18. § (2a) bek.]Esetünkben azonban a munkavállaló jelenleg is munkaviszonyban, azazbiztosítással járó jogviszonyban áll, tehát nemcsak az Mt., hanem a Tny.rendelkezései szerint sem minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Bértámogatás – a nettó létszámnövekedés megítélése

Kérdés: Munkanélküliek foglalkoztatásához kapcsolódóan részesül cégünk bértámogatásban. A támogatás egyik feltétele, hogy a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze a munkanélküli felvétele. Megsértjük-e ezt a feltételt, és ezzel együtt vissza kell-e fizetnünk a támogatást, ha megszüntetjük az előrehozott öregségi nyugdíjazásban részesülő, de az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött néhány munkavállalónk munkaviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...feltételekkel amunkaadó részére külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű, továbbámegváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történőfoglalkoztatásához bértámogatás nyújtható. A bértámogatás további szabályait a6/1996. MüM...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Közszolgálati jogviszony vagy megbízási szerződés?

Kérdés: Köztisztviselőként dolgoztam, de létszámleépítés miatt közös megegyezéssel megszüntettük a jogviszonyomat, azóta korengedményes nyugdíjban részesülök. A volt munkáltatóm több alkalommal is kötött velem megbízási szerződést, amelynek keretében ugyanazt a munkakört látom el (határozatokat írok), mint korábban, ugyanannál az asztalnál ülök, mint korábban. Persze a megbízási díj kevesebb, mint az illetményem volt. Az egyik ismerősöm szerint kérhetném a megbízási díj és a korábbi illetményem közötti különbözet megtérítését a munkáltatómtól, mivel valójában közszolgálati jogviszonyom van, hiszen a jelenlegi munkám mindenben azonos a közszolgálati jogviszonyban ellátott tevékenységemmel. Mások szerint hiányzik egy fontos feltétel, az eskü letétele, e nélkül nem jön létre közszolgálati jogviszony. Kérdésem, hogy melyiküknek van igaza?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 1. § (5) bekezdése szerint a közigazgatási szervfeladat- és hatáskörében eljáró ügydöntő, érdemi feladatokat csakköztisztviselő láthat el. A határozathozatal ilyen tevékenységnek minősül, ígyÖn mindenképpen közszolgálati jogviszonyban áll, függetlenül a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.