Nyugdíjasnak minősülés – nő 40 éves szolgálati idővel

Kérdés: Egyik hölgy alkalmazottunknak ebben a hónapban meglett a 40 év szolgálati ideje, így kérte, hogy munkáltatói rendes felmondással szüntessük meg a munkaviszonyát. Helyesen gondoljuk-e, hogy mivel nyugdíjasnak minősül, így nem kell indokolnunk a felmondást?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. szerint a munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, haaz öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükségesszolgálati idővel rendelkezik, továbbá ha az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéseelőtt öregségi nyugdíjban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Korengedményes nyugdíj vagy kedvezményes öregségi nyugdíj?

Kérdés: Iskolánk egyik tanárnője 1953. február 20-án született, rendelkezik 40 év szolgálati idővel. Kérelmet terjesztett elő, melyben kéri korengedményes nyugdíjba való vonulásához a munkáltatói hozzájárulást. Elutasítható-e ez azzal, hogy 40 éves jogviszonnyal való öregségi nyugdíjba vonulásra jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...§).A 181/1996. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése akkor teszilehetővé a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodást, ha a munkavállalóaz öregségi nyugdíjkorhatárnál 5 évvel alacsonyabb életkort – a tanárnőesetében az 58. életévet – legkésőbb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Bértámogatás – a nettó létszámnövekedés megítélése

Kérdés: Munkanélküliek foglalkoztatásához kapcsolódóan részesül cégünk bértámogatásban. A támogatás egyik feltétele, hogy a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze a munkanélküli felvétele. Megsértjük-e ezt a feltételt, és ezzel együtt vissza kell-e fizetnünk a támogatást, ha megszüntetjük az előrehozott öregségi nyugdíjazásban részesülő, de az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött néhány munkavállalónk munkaviszonyát?
Részlet a válaszából: […] ...(11) bekezdése alapján a hátrányoshelyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy felvételéhez nyújtottbértámogatásnak a munkavállaló felvételének az érintett vállalkozásmunkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Korengedményes nyugdíjazás

Kérdés: Annak a férfinak, illetve nőnek, aki 1952-ben született, hány év szolgálati időre van szüksége ahhoz, hogy 2009-ben korengedményes nyugdíjazásáról megállapodást köthessen a munkáltatójával?
Részlet a válaszából: […] ...Korm. rend. értelmében a munkáltató -legkorábban a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontját megelőzően egy évvel- megállapodhat a munkavállalóval annak korengedményes nyugdíjazásáról, ha– a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárnál öt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

Előrehozott öregségi nyugdíj vagy korengedmény nyugdíjazás?

Kérdés: 1952-ben született nő munkavállaló 40 éves szolgálati idővel rendelkezik. Ha előrehozott öregségi nyugdíjra csak 2011-ben, 59 évesen lesz jogosult, van-e arra mód, hogy 57 évesen, 2009-ben "megvásárolja" az előrehozott öregségi nyugdíjig hátralévő két évet? Amennyiben ez nem lehetséges, ám a munkáltató hozzájárulna ehhez, és kifizetné neki a "különbözetet", akkor elmehetne-e előrehozott öregségi nyugdíjba 2009-ben?
Részlet a válaszából: […] ...áll [Tny. 18/A. § (1) bek.]. A Tny. tehát nem adlehetőséget arra, hogy az előrehozott öregségi nyugdíj életkori feltételét akára munkavállaló, akár a munkáltató pénzben váltsa meg, és ily módon egy korábbiidőpontban kerüljön sor a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.